...
Run Format

Source file src/html/entity.go

Documentation: html

  // Copyright 2010 The Go Authors. All rights reserved.
  // Use of this source code is governed by a BSD-style
  // license that can be found in the LICENSE file.
  
  package html
  
  // All entities that do not end with ';' are 6 or fewer bytes long.
  const longestEntityWithoutSemicolon = 6
  
  // entity is a map from HTML entity names to their values. The semicolon matters:
  // https://html.spec.whatwg.org/multipage/named-characters.html
  // lists both "amp" and "amp;" as two separate entries.
  //
  // Note that the HTML5 list is larger than the HTML4 list at
  // http://www.w3.org/TR/html4/sgml/entities.html
  var entity = map[string]rune{
  	"AElig;":              '\U000000C6',
  	"AMP;":               '\U00000026',
  	"Aacute;":             '\U000000C1',
  	"Abreve;":             '\U00000102',
  	"Acirc;":              '\U000000C2',
  	"Acy;":               '\U00000410',
  	"Afr;":               '\U0001D504',
  	"Agrave;":             '\U000000C0',
  	"Alpha;":              '\U00000391',
  	"Amacr;":              '\U00000100',
  	"And;":               '\U00002A53',
  	"Aogon;":              '\U00000104',
  	"Aopf;":              '\U0001D538',
  	"ApplyFunction;":          '\U00002061',
  	"Aring;":              '\U000000C5',
  	"Ascr;":              '\U0001D49C',
  	"Assign;":             '\U00002254',
  	"Atilde;":             '\U000000C3',
  	"Auml;":              '\U000000C4',
  	"Backslash;":            '\U00002216',
  	"Barv;":              '\U00002AE7',
  	"Barwed;":             '\U00002306',
  	"Bcy;":               '\U00000411',
  	"Because;":             '\U00002235',
  	"Bernoullis;":           '\U0000212C',
  	"Beta;":              '\U00000392',
  	"Bfr;":               '\U0001D505',
  	"Bopf;":              '\U0001D539',
  	"Breve;":              '\U000002D8',
  	"Bscr;":              '\U0000212C',
  	"Bumpeq;":             '\U0000224E',
  	"CHcy;":              '\U00000427',
  	"COPY;":              '\U000000A9',
  	"Cacute;":             '\U00000106',
  	"Cap;":               '\U000022D2',
  	"CapitalDifferentialD;":      '\U00002145',
  	"Cayleys;":             '\U0000212D',
  	"Ccaron;":             '\U0000010C',
  	"Ccedil;":             '\U000000C7',
  	"Ccirc;":              '\U00000108',
  	"Cconint;":             '\U00002230',
  	"Cdot;":              '\U0000010A',
  	"Cedilla;":             '\U000000B8',
  	"CenterDot;":            '\U000000B7',
  	"Cfr;":               '\U0000212D',
  	"Chi;":               '\U000003A7',
  	"CircleDot;":            '\U00002299',
  	"CircleMinus;":           '\U00002296',
  	"CirclePlus;":           '\U00002295',
  	"CircleTimes;":           '\U00002297',
  	"ClockwiseContourIntegral;":    '\U00002232',
  	"CloseCurlyDoubleQuote;":      '\U0000201D',
  	"CloseCurlyQuote;":         '\U00002019',
  	"Colon;":              '\U00002237',
  	"Colone;":             '\U00002A74',
  	"Congruent;":            '\U00002261',
  	"Conint;":             '\U0000222F',
  	"ContourIntegral;":         '\U0000222E',
  	"Copf;":              '\U00002102',
  	"Coproduct;":            '\U00002210',
  	"CounterClockwiseContourIntegral;": '\U00002233',
  	"Cross;":          '\U00002A2F',
  	"Cscr;":           '\U0001D49E',
  	"Cup;":           '\U000022D3',
  	"CupCap;":          '\U0000224D',
  	"DD;":            '\U00002145',
  	"DDotrahd;":         '\U00002911',
  	"DJcy;":           '\U00000402',
  	"DScy;":           '\U00000405',
  	"DZcy;":           '\U0000040F',
  	"Dagger;":          '\U00002021',
  	"Darr;":           '\U000021A1',
  	"Dashv;":          '\U00002AE4',
  	"Dcaron;":          '\U0000010E',
  	"Dcy;":           '\U00000414',
  	"Del;":           '\U00002207',
  	"Delta;":          '\U00000394',
  	"Dfr;":           '\U0001D507',
  	"DiacriticalAcute;":     '\U000000B4',
  	"DiacriticalDot;":      '\U000002D9',
  	"DiacriticalDoubleAcute;":  '\U000002DD',
  	"DiacriticalGrave;":     '\U00000060',
  	"DiacriticalTilde;":     '\U000002DC',
  	"Diamond;":         '\U000022C4',
  	"DifferentialD;":      '\U00002146',
  	"Dopf;":           '\U0001D53B',
  	"Dot;":           '\U000000A8',
  	"DotDot;":          '\U000020DC',
  	"DotEqual;":         '\U00002250',
  	"DoubleContourIntegral;":  '\U0000222F',
  	"DoubleDot;":        '\U000000A8',
  	"DoubleDownArrow;":     '\U000021D3',
  	"DoubleLeftArrow;":     '\U000021D0',
  	"DoubleLeftRightArrow;":   '\U000021D4',
  	"DoubleLeftTee;":      '\U00002AE4',
  	"DoubleLongLeftArrow;":   '\U000027F8',
  	"DoubleLongLeftRightArrow;": '\U000027FA',
  	"DoubleLongRightArrow;":   '\U000027F9',
  	"DoubleRightArrow;":     '\U000021D2',
  	"DoubleRightTee;":      '\U000022A8',
  	"DoubleUpArrow;":      '\U000021D1',
  	"DoubleUpDownArrow;":    '\U000021D5',
  	"DoubleVerticalBar;":    '\U00002225',
  	"DownArrow;":        '\U00002193',
  	"DownArrowBar;":       '\U00002913',
  	"DownArrowUpArrow;":     '\U000021F5',
  	"DownBreve;":        '\U00000311',
  	"DownLeftRightVector;":   '\U00002950',
  	"DownLeftTeeVector;":    '\U0000295E',
  	"DownLeftVector;":      '\U000021BD',
  	"DownLeftVectorBar;":    '\U00002956',
  	"DownRightTeeVector;":    '\U0000295F',
  	"DownRightVector;":     '\U000021C1',
  	"DownRightVectorBar;":    '\U00002957',
  	"DownTee;":         '\U000022A4',
  	"DownTeeArrow;":       '\U000021A7',
  	"Downarrow;":        '\U000021D3',
  	"Dscr;":           '\U0001D49F',
  	"Dstrok;":          '\U00000110',
  	"ENG;":           '\U0000014A',
  	"ETH;":           '\U000000D0',
  	"Eacute;":          '\U000000C9',
  	"Ecaron;":          '\U0000011A',
  	"Ecirc;":          '\U000000CA',
  	"Ecy;":           '\U0000042D',
  	"Edot;":           '\U00000116',
  	"Efr;":           '\U0001D508',
  	"Egrave;":          '\U000000C8',
  	"Element;":         '\U00002208',
  	"Emacr;":          '\U00000112',
  	"EmptySmallSquare;":     '\U000025FB',
  	"EmptyVerySmallSquare;":   '\U000025AB',
  	"Eogon;":          '\U00000118',
  	"Eopf;":           '\U0001D53C',
  	"Epsilon;":         '\U00000395',
  	"Equal;":          '\U00002A75',
  	"EqualTilde;":        '\U00002242',
  	"Equilibrium;":       '\U000021CC',
  	"Escr;":           '\U00002130',
  	"Esim;":           '\U00002A73',
  	"Eta;":           '\U00000397',
  	"Euml;":           '\U000000CB',
  	"Exists;":          '\U00002203',
  	"ExponentialE;":       '\U00002147',
  	"Fcy;":           '\U00000424',
  	"Ffr;":           '\U0001D509',
  	"FilledSmallSquare;":    '\U000025FC',
  	"FilledVerySmallSquare;":  '\U000025AA',
  	"Fopf;":           '\U0001D53D',
  	"ForAll;":          '\U00002200',
  	"Fouriertrf;":        '\U00002131',
  	"Fscr;":           '\U00002131',
  	"GJcy;":           '\U00000403',
  	"GT;":            '\U0000003E',
  	"Gamma;":          '\U00000393',
  	"Gammad;":          '\U000003DC',
  	"Gbreve;":          '\U0000011E',
  	"Gcedil;":          '\U00000122',
  	"Gcirc;":          '\U0000011C',
  	"Gcy;":           '\U00000413',
  	"Gdot;":           '\U00000120',
  	"Gfr;":           '\U0001D50A',
  	"Gg;":            '\U000022D9',
  	"Gopf;":           '\U0001D53E',
  	"GreaterEqual;":       '\U00002265',
  	"GreaterEqualLess;":     '\U000022DB',
  	"GreaterFullEqual;":     '\U00002267',
  	"GreaterGreater;":      '\U00002AA2',
  	"GreaterLess;":       '\U00002277',
  	"GreaterSlantEqual;":    '\U00002A7E',
  	"GreaterTilde;":       '\U00002273',
  	"Gscr;":           '\U0001D4A2',
  	"Gt;":            '\U0000226B',
  	"HARDcy;":          '\U0000042A',
  	"Hacek;":          '\U000002C7',
  	"Hat;":           '\U0000005E',
  	"Hcirc;":          '\U00000124',
  	"Hfr;":           '\U0000210C',
  	"HilbertSpace;":       '\U0000210B',
  	"Hopf;":           '\U0000210D',
  	"HorizontalLine;":      '\U00002500',
  	"Hscr;":           '\U0000210B',
  	"Hstrok;":          '\U00000126',
  	"HumpDownHump;":       '\U0000224E',
  	"HumpEqual;":        '\U0000224F',
  	"IEcy;":           '\U00000415',
  	"IJlig;":          '\U00000132',
  	"IOcy;":           '\U00000401',
  	"Iacute;":          '\U000000CD',
  	"Icirc;":          '\U000000CE',
  	"Icy;":           '\U00000418',
  	"Idot;":           '\U00000130',
  	"Ifr;":           '\U00002111',
  	"Igrave;":          '\U000000CC',
  	"Im;":            '\U00002111',
  	"Imacr;":          '\U0000012A',
  	"ImaginaryI;":        '\U00002148',
  	"Implies;":         '\U000021D2',
  	"Int;":           '\U0000222C',
  	"Integral;":         '\U0000222B',
  	"Intersection;":       '\U000022C2',
  	"InvisibleComma;":      '\U00002063',
  	"InvisibleTimes;":      '\U00002062',
  	"Iogon;":          '\U0000012E',
  	"Iopf;":           '\U0001D540',
  	"Iota;":           '\U00000399',
  	"Iscr;":           '\U00002110',
  	"Itilde;":          '\U00000128',
  	"Iukcy;":          '\U00000406',
  	"Iuml;":           '\U000000CF',
  	"Jcirc;":          '\U00000134',
  	"Jcy;":           '\U00000419',
  	"Jfr;":           '\U0001D50D',
  	"Jopf;":           '\U0001D541',
  	"Jscr;":           '\U0001D4A5',
  	"Jsercy;":          '\U00000408',
  	"Jukcy;":          '\U00000404',
  	"KHcy;":           '\U00000425',
  	"KJcy;":           '\U0000040C',
  	"Kappa;":          '\U0000039A',
  	"Kcedil;":          '\U00000136',
  	"Kcy;":           '\U0000041A',
  	"Kfr;":           '\U0001D50E',
  	"Kopf;":           '\U0001D542',
  	"Kscr;":           '\U0001D4A6',
  	"LJcy;":           '\U00000409',
  	"LT;":            '\U0000003C',
  	"Lacute;":          '\U00000139',
  	"Lambda;":          '\U0000039B',
  	"Lang;":           '\U000027EA',
  	"Laplacetrf;":        '\U00002112',
  	"Larr;":           '\U0000219E',
  	"Lcaron;":          '\U0000013D',
  	"Lcedil;":          '\U0000013B',
  	"Lcy;":           '\U0000041B',
  	"LeftAngleBracket;":     '\U000027E8',
  	"LeftArrow;":        '\U00002190',
  	"LeftArrowBar;":       '\U000021E4',
  	"LeftArrowRightArrow;":   '\U000021C6',
  	"LeftCeiling;":       '\U00002308',
  	"LeftDoubleBracket;":    '\U000027E6',
  	"LeftDownTeeVector;":    '\U00002961',
  	"LeftDownVector;":      '\U000021C3',
  	"LeftDownVectorBar;":    '\U00002959',
  	"LeftFloor;":        '\U0000230A',
  	"LeftRightArrow;":      '\U00002194',
  	"LeftRightVector;":     '\U0000294E',
  	"LeftTee;":         '\U000022A3',
  	"LeftTeeArrow;":       '\U000021A4',
  	"LeftTeeVector;":      '\U0000295A',
  	"LeftTriangle;":       '\U000022B2',
  	"LeftTriangleBar;":     '\U000029CF',
  	"LeftTriangleEqual;":    '\U000022B4',
  	"LeftUpDownVector;":     '\U00002951',
  	"LeftUpTeeVector;":     '\U00002960',
  	"LeftUpVector;":       '\U000021BF',
  	"LeftUpVectorBar;":     '\U00002958',
  	"LeftVector;":        '\U000021BC',
  	"LeftVectorBar;":      '\U00002952',
  	"Leftarrow;":        '\U000021D0',
  	"Leftrightarrow;":      '\U000021D4',
  	"LessEqualGreater;":     '\U000022DA',
  	"LessFullEqual;":      '\U00002266',
  	"LessGreater;":       '\U00002276',
  	"LessLess;":         '\U00002AA1',
  	"LessSlantEqual;":      '\U00002A7D',
  	"LessTilde;":        '\U00002272',
  	"Lfr;":           '\U0001D50F',
  	"Ll;":            '\U000022D8',
  	"Lleftarrow;":        '\U000021DA',
  	"Lmidot;":          '\U0000013F',
  	"LongLeftArrow;":      '\U000027F5',
  	"LongLeftRightArrow;":    '\U000027F7',
  	"LongRightArrow;":      '\U000027F6',
  	"Longleftarrow;":      '\U000027F8',
  	"Longleftrightarrow;":    '\U000027FA',
  	"Longrightarrow;":      '\U000027F9',
  	"Lopf;":           '\U0001D543',
  	"LowerLeftArrow;":      '\U00002199',
  	"LowerRightArrow;":     '\U00002198',
  	"Lscr;":           '\U00002112',
  	"Lsh;":           '\U000021B0',
  	"Lstrok;":          '\U00000141',
  	"Lt;":            '\U0000226A',
  	"Map;":           '\U00002905',
  	"Mcy;":           '\U0000041C',
  	"MediumSpace;":       '\U0000205F',
  	"Mellintrf;":        '\U00002133',
  	"Mfr;":           '\U0001D510',
  	"MinusPlus;":        '\U00002213',
  	"Mopf;":           '\U0001D544',
  	"Mscr;":           '\U00002133',
  	"Mu;":            '\U0000039C',
  	"NJcy;":           '\U0000040A',
  	"Nacute;":          '\U00000143',
  	"Ncaron;":          '\U00000147',
  	"Ncedil;":          '\U00000145',
  	"Ncy;":           '\U0000041D',
  	"NegativeMediumSpace;":   '\U0000200B',
  	"NegativeThickSpace;":    '\U0000200B',
  	"NegativeThinSpace;":    '\U0000200B',
  	"NegativeVeryThinSpace;":  '\U0000200B',
  	"NestedGreaterGreater;":   '\U0000226B',
  	"NestedLessLess;":      '\U0000226A',
  	"NewLine;":         '\U0000000A',
  	"Nfr;":           '\U0001D511',
  	"NoBreak;":         '\U00002060',
  	"NonBreakingSpace;":     '\U000000A0',
  	"Nopf;":           '\U00002115',
  	"Not;":           '\U00002AEC',
  	"NotCongruent;":       '\U00002262',
  	"NotCupCap;":        '\U0000226D',
  	"NotDoubleVerticalBar;":   '\U00002226',
  	"NotElement;":        '\U00002209',
  	"NotEqual;":         '\U00002260',
  	"NotExists;":        '\U00002204',
  	"NotGreater;":        '\U0000226F',
  	"NotGreaterEqual;":     '\U00002271',
  	"NotGreaterLess;":      '\U00002279',
  	"NotGreaterTilde;":     '\U00002275',
  	"NotLeftTriangle;":     '\U000022EA',
  	"NotLeftTriangleEqual;":   '\U000022EC',
  	"NotLess;":         '\U0000226E',
  	"NotLessEqual;":       '\U00002270',
  	"NotLessGreater;":      '\U00002278',
  	"NotLessTilde;":       '\U00002274',
  	"NotPrecedes;":       '\U00002280',
  	"NotPrecedesSlantEqual;":  '\U000022E0',
  	"NotReverseElement;":    '\U0000220C',
  	"NotRightTriangle;":     '\U000022EB',
  	"NotRightTriangleEqual;":  '\U000022ED',
  	"NotSquareSubsetEqual;":   '\U000022E2',
  	"NotSquareSupersetEqual;":  '\U000022E3',
  	"NotSubsetEqual;":      '\U00002288',
  	"NotSucceeds;":       '\U00002281',
  	"NotSucceedsSlantEqual;":  '\U000022E1',
  	"NotSupersetEqual;":     '\U00002289',
  	"NotTilde;":         '\U00002241',
  	"NotTildeEqual;":      '\U00002244',
  	"NotTildeFullEqual;":    '\U00002247',
  	"NotTildeTilde;":      '\U00002249',
  	"NotVerticalBar;":      '\U00002224',
  	"Nscr;":           '\U0001D4A9',
  	"Ntilde;":          '\U000000D1',
  	"Nu;":            '\U0000039D',
  	"OElig;":          '\U00000152',
  	"Oacute;":          '\U000000D3',
  	"Ocirc;":          '\U000000D4',
  	"Ocy;":           '\U0000041E',
  	"Odblac;":          '\U00000150',
  	"Ofr;":           '\U0001D512',
  	"Ograve;":          '\U000000D2',
  	"Omacr;":          '\U0000014C',
  	"Omega;":          '\U000003A9',
  	"Omicron;":         '\U0000039F',
  	"Oopf;":           '\U0001D546',
  	"OpenCurlyDoubleQuote;":   '\U0000201C',
  	"OpenCurlyQuote;":      '\U00002018',
  	"Or;":            '\U00002A54',
  	"Oscr;":           '\U0001D4AA',
  	"Oslash;":          '\U000000D8',
  	"Otilde;":          '\U000000D5',
  	"Otimes;":          '\U00002A37',
  	"Ouml;":           '\U000000D6',
  	"OverBar;":         '\U0000203E',
  	"OverBrace;":        '\U000023DE',
  	"OverBracket;":       '\U000023B4',
  	"OverParenthesis;":     '\U000023DC',
  	"PartialD;":         '\U00002202',
  	"Pcy;":           '\U0000041F',
  	"Pfr;":           '\U0001D513',
  	"Phi;":           '\U000003A6',
  	"Pi;":            '\U000003A0',
  	"PlusMinus;":        '\U000000B1',
  	"Poincareplane;":      '\U0000210C',
  	"Popf;":           '\U00002119',
  	"Pr;":            '\U00002ABB',
  	"Precedes;":         '\U0000227A',
  	"PrecedesEqual;":      '\U00002AAF',
  	"PrecedesSlantEqual;":    '\U0000227C',
  	"PrecedesTilde;":      '\U0000227E',
  	"Prime;":          '\U00002033',
  	"Product;":         '\U0000220F',
  	"Proportion;":        '\U00002237',
  	"Proportional;":       '\U0000221D',
  	"Pscr;":           '\U0001D4AB',
  	"Psi;":           '\U000003A8',
  	"QUOT;":           '\U00000022',
  	"Qfr;":           '\U0001D514',
  	"Qopf;":           '\U0000211A',
  	"Qscr;":           '\U0001D4AC',
  	"RBarr;":          '\U00002910',
  	"REG;":           '\U000000AE',
  	"Racute;":          '\U00000154',
  	"Rang;":           '\U000027EB',
  	"Rarr;":           '\U000021A0',
  	"Rarrtl;":          '\U00002916',
  	"Rcaron;":          '\U00000158',
  	"Rcedil;":          '\U00000156',
  	"Rcy;":           '\U00000420',
  	"Re;":            '\U0000211C',
  	"ReverseElement;":      '\U0000220B',
  	"ReverseEquilibrium;":    '\U000021CB',
  	"ReverseUpEquilibrium;":   '\U0000296F',
  	"Rfr;":           '\U0000211C',
  	"Rho;":           '\U000003A1',
  	"RightAngleBracket;":    '\U000027E9',
  	"RightArrow;":        '\U00002192',
  	"RightArrowBar;":      '\U000021E5',
  	"RightArrowLeftArrow;":   '\U000021C4',
  	"RightCeiling;":       '\U00002309',
  	"RightDoubleBracket;":    '\U000027E7',
  	"RightDownTeeVector;":    '\U0000295D',
  	"RightDownVector;":     '\U000021C2',
  	"RightDownVectorBar;":    '\U00002955',
  	"RightFloor;":        '\U0000230B',
  	"RightTee;":         '\U000022A2',
  	"RightTeeArrow;":      '\U000021A6',
  	"RightTeeVector;":      '\U0000295B',
  	"RightTriangle;":      '\U000022B3',
  	"RightTriangleBar;":     '\U000029D0',
  	"RightTriangleEqual;":    '\U000022B5',
  	"RightUpDownVector;":    '\U0000294F',
  	"RightUpTeeVector;":     '\U0000295C',
  	"RightUpVector;":      '\U000021BE',
  	"RightUpVectorBar;":     '\U00002954',
  	"RightVector;":       '\U000021C0',
  	"RightVectorBar;":      '\U00002953',
  	"Rightarrow;":        '\U000021D2',
  	"Ropf;":           '\U0000211D',
  	"RoundImplies;":       '\U00002970',
  	"Rrightarrow;":       '\U000021DB',
  	"Rscr;":           '\U0000211B',
  	"Rsh;":           '\U000021B1',
  	"RuleDelayed;":       '\U000029F4',
  	"SHCHcy;":          '\U00000429',
  	"SHcy;":           '\U00000428',
  	"SOFTcy;":          '\U0000042C',
  	"Sacute;":          '\U0000015A',
  	"Sc;":            '\U00002ABC',
  	"Scaron;":          '\U00000160',
  	"Scedil;":          '\U0000015E',
  	"Scirc;":          '\U0000015C',
  	"Scy;":           '\U00000421',
  	"Sfr;":           '\U0001D516',
  	"ShortDownArrow;":      '\U00002193',
  	"ShortLeftArrow;":      '\U00002190',
  	"ShortRightArrow;":     '\U00002192',
  	"ShortUpArrow;":       '\U00002191',
  	"Sigma;":          '\U000003A3',
  	"SmallCircle;":       '\U00002218',
  	"Sopf;":           '\U0001D54A',
  	"Sqrt;":           '\U0000221A',
  	"Square;":          '\U000025A1',
  	"SquareIntersection;":    '\U00002293',
  	"SquareSubset;":       '\U0000228F',
  	"SquareSubsetEqual;":    '\U00002291',
  	"SquareSuperset;":      '\U00002290',
  	"SquareSupersetEqual;":   '\U00002292',
  	"SquareUnion;":       '\U00002294',
  	"Sscr;":           '\U0001D4AE',
  	"Star;":           '\U000022C6',
  	"Sub;":           '\U000022D0',
  	"Subset;":          '\U000022D0',
  	"SubsetEqual;":       '\U00002286',
  	"Succeeds;":         '\U0000227B',
  	"SucceedsEqual;":      '\U00002AB0',
  	"SucceedsSlantEqual;":    '\U0000227D',
  	"SucceedsTilde;":      '\U0000227F',
  	"SuchThat;":         '\U0000220B',
  	"Sum;":           '\U00002211',
  	"Sup;":           '\U000022D1',
  	"Superset;":         '\U00002283',
  	"SupersetEqual;":      '\U00002287',
  	"Supset;":          '\U000022D1',
  	"THORN;":          '\U000000DE',
  	"TRADE;":          '\U00002122',
  	"TSHcy;":          '\U0000040B',
  	"TScy;":           '\U00000426',
  	"Tab;":           '\U00000009',
  	"Tau;":           '\U000003A4',
  	"Tcaron;":          '\U00000164',
  	"Tcedil;":          '\U00000162',
  	"Tcy;":           '\U00000422',
  	"Tfr;":           '\U0001D517',
  	"Therefore;":        '\U00002234',
  	"Theta;":          '\U00000398',
  	"ThinSpace;":        '\U00002009',
  	"Tilde;":          '\U0000223C',
  	"TildeEqual;":        '\U00002243',
  	"TildeFullEqual;":      '\U00002245',
  	"TildeTilde;":        '\U00002248',
  	"Topf;":           '\U0001D54B',
  	"TripleDot;":        '\U000020DB',
  	"Tscr;":           '\U0001D4AF',
  	"Tstrok;":          '\U00000166',
  	"Uacute;":          '\U000000DA',
  	"Uarr;":           '\U0000219F',
  	"Uarrocir;":         '\U00002949',
  	"Ubrcy;":          '\U0000040E',
  	"Ubreve;":          '\U0000016C',
  	"Ucirc;":          '\U000000DB',
  	"Ucy;":           '\U00000423',
  	"Udblac;":          '\U00000170',
  	"Ufr;":           '\U0001D518',
  	"Ugrave;":          '\U000000D9',
  	"Umacr;":          '\U0000016A',
  	"UnderBar;":         '\U0000005F',
  	"UnderBrace;":        '\U000023DF',
  	"UnderBracket;":       '\U000023B5',
  	"UnderParenthesis;":     '\U000023DD',
  	"Union;":          '\U000022C3',
  	"UnionPlus;":        '\U0000228E',
  	"Uogon;":          '\U00000172',
  	"Uopf;":           '\U0001D54C',
  	"UpArrow;":         '\U00002191',
  	"UpArrowBar;":        '\U00002912',
  	"UpArrowDownArrow;":     '\U000021C5',
  	"UpDownArrow;":       '\U00002195',
  	"UpEquilibrium;":      '\U0000296E',
  	"UpTee;":          '\U000022A5',
  	"UpTeeArrow;":        '\U000021A5',
  	"Uparrow;":         '\U000021D1',
  	"Updownarrow;":       '\U000021D5',
  	"UpperLeftArrow;":      '\U00002196',
  	"UpperRightArrow;":     '\U00002197',
  	"Upsi;":           '\U000003D2',
  	"Upsilon;":         '\U000003A5',
  	"Uring;":          '\U0000016E',
  	"Uscr;":           '\U0001D4B0',
  	"Utilde;":          '\U00000168',
  	"Uuml;":           '\U000000DC',
  	"VDash;":          '\U000022AB',
  	"Vbar;":           '\U00002AEB',
  	"Vcy;":           '\U00000412',
  	"Vdash;":          '\U000022A9',
  	"Vdashl;":          '\U00002AE6',
  	"Vee;":           '\U000022C1',
  	"Verbar;":          '\U00002016',
  	"Vert;":           '\U00002016',
  	"VerticalBar;":       '\U00002223',
  	"VerticalLine;":       '\U0000007C',
  	"VerticalSeparator;":    '\U00002758',
  	"VerticalTilde;":      '\U00002240',
  	"VeryThinSpace;":      '\U0000200A',
  	"Vfr;":           '\U0001D519',
  	"Vopf;":           '\U0001D54D',
  	"Vscr;":           '\U0001D4B1',
  	"Vvdash;":          '\U000022AA',
  	"Wcirc;":          '\U00000174',
  	"Wedge;":          '\U000022C0',
  	"Wfr;":           '\U0001D51A',
  	"Wopf;":           '\U0001D54E',
  	"Wscr;":           '\U0001D4B2',
  	"Xfr;":           '\U0001D51B',
  	"Xi;":            '\U0000039E',
  	"Xopf;":           '\U0001D54F',
  	"Xscr;":           '\U0001D4B3',
  	"YAcy;":           '\U0000042F',
  	"YIcy;":           '\U00000407',
  	"YUcy;":           '\U0000042E',
  	"Yacute;":          '\U000000DD',
  	"Ycirc;":          '\U00000176',
  	"Ycy;":           '\U0000042B',
  	"Yfr;":           '\U0001D51C',
  	"Yopf;":           '\U0001D550',
  	"Yscr;":           '\U0001D4B4',
  	"Yuml;":           '\U00000178',
  	"ZHcy;":           '\U00000416',
  	"Zacute;":          '\U00000179',
  	"Zcaron;":          '\U0000017D',
  	"Zcy;":           '\U00000417',
  	"Zdot;":           '\U0000017B',
  	"ZeroWidthSpace;":      '\U0000200B',
  	"Zeta;":           '\U00000396',
  	"Zfr;":           '\U00002128',
  	"Zopf;":           '\U00002124',
  	"Zscr;":           '\U0001D4B5',
  	"aacute;":          '\U000000E1',
  	"abreve;":          '\U00000103',
  	"ac;":            '\U0000223E',
  	"acd;":           '\U0000223F',
  	"acirc;":          '\U000000E2',
  	"acute;":          '\U000000B4',
  	"acy;":           '\U00000430',
  	"aelig;":          '\U000000E6',
  	"af;":            '\U00002061',
  	"afr;":           '\U0001D51E',
  	"agrave;":          '\U000000E0',
  	"alefsym;":         '\U00002135',
  	"aleph;":          '\U00002135',
  	"alpha;":          '\U000003B1',
  	"amacr;":          '\U00000101',
  	"amalg;":          '\U00002A3F',
  	"amp;":           '\U00000026',
  	"and;":           '\U00002227',
  	"andand;":          '\U00002A55',
  	"andd;":           '\U00002A5C',
  	"andslope;":         '\U00002A58',
  	"andv;":           '\U00002A5A',
  	"ang;":           '\U00002220',
  	"ange;":           '\U000029A4',
  	"angle;":          '\U00002220',
  	"angmsd;":          '\U00002221',
  	"angmsdaa;":         '\U000029A8',
  	"angmsdab;":         '\U000029A9',
  	"angmsdac;":         '\U000029AA',
  	"angmsdad;":         '\U000029AB',
  	"angmsdae;":         '\U000029AC',
  	"angmsdaf;":         '\U000029AD',
  	"angmsdag;":         '\U000029AE',
  	"angmsdah;":         '\U000029AF',
  	"angrt;":          '\U0000221F',
  	"angrtvb;":         '\U000022BE',
  	"angrtvbd;":         '\U0000299D',
  	"angsph;":          '\U00002222',
  	"angst;":          '\U000000C5',
  	"angzarr;":         '\U0000237C',
  	"aogon;":          '\U00000105',
  	"aopf;":           '\U0001D552',
  	"ap;":            '\U00002248',
  	"apE;":           '\U00002A70',
  	"apacir;":          '\U00002A6F',
  	"ape;":           '\U0000224A',
  	"apid;":           '\U0000224B',
  	"apos;":           '\U00000027',
  	"approx;":          '\U00002248',
  	"approxeq;":         '\U0000224A',
  	"aring;":          '\U000000E5',
  	"ascr;":           '\U0001D4B6',
  	"ast;":           '\U0000002A',
  	"asymp;":          '\U00002248',
  	"asympeq;":         '\U0000224D',
  	"atilde;":          '\U000000E3',
  	"auml;":           '\U000000E4',
  	"awconint;":         '\U00002233',
  	"awint;":          '\U00002A11',
  	"bNot;":           '\U00002AED',
  	"backcong;":         '\U0000224C',
  	"backepsilon;":       '\U000003F6',
  	"backprime;":        '\U00002035',
  	"backsim;":         '\U0000223D',
  	"backsimeq;":        '\U000022CD',
  	"barvee;":          '\U000022BD',
  	"barwed;":          '\U00002305',
  	"barwedge;":         '\U00002305',
  	"bbrk;":           '\U000023B5',
  	"bbrktbrk;":         '\U000023B6',
  	"bcong;":          '\U0000224C',
  	"bcy;":           '\U00000431',
  	"bdquo;":          '\U0000201E',
  	"becaus;":          '\U00002235',
  	"because;":         '\U00002235',
  	"bemptyv;":         '\U000029B0',
  	"bepsi;":          '\U000003F6',
  	"bernou;":          '\U0000212C',
  	"beta;":           '\U000003B2',
  	"beth;":           '\U00002136',
  	"between;":         '\U0000226C',
  	"bfr;":           '\U0001D51F',
  	"bigcap;":          '\U000022C2',
  	"bigcirc;":         '\U000025EF',
  	"bigcup;":          '\U000022C3',
  	"bigodot;":         '\U00002A00',
  	"bigoplus;":         '\U00002A01',
  	"bigotimes;":        '\U00002A02',
  	"bigsqcup;":         '\U00002A06',
  	"bigstar;":         '\U00002605',
  	"bigtriangledown;":     '\U000025BD',
  	"bigtriangleup;":      '\U000025B3',
  	"biguplus;":         '\U00002A04',
  	"bigvee;":          '\U000022C1',
  	"bigwedge;":         '\U000022C0',
  	"bkarow;":          '\U0000290D',
  	"blacklozenge;":       '\U000029EB',
  	"blacksquare;":       '\U000025AA',
  	"blacktriangle;":      '\U000025B4',
  	"blacktriangledown;":    '\U000025BE',
  	"blacktriangleleft;":    '\U000025C2',
  	"blacktriangleright;":    '\U000025B8',
  	"blank;":          '\U00002423',
  	"blk12;":          '\U00002592',
  	"blk14;":          '\U00002591',
  	"blk34;":          '\U00002593',
  	"block;":          '\U00002588',
  	"bnot;":           '\U00002310',
  	"bopf;":           '\U0001D553',
  	"bot;":           '\U000022A5',
  	"bottom;":          '\U000022A5',
  	"bowtie;":          '\U000022C8',
  	"boxDL;":          '\U00002557',
  	"boxDR;":          '\U00002554',
  	"boxDl;":          '\U00002556',
  	"boxDr;":          '\U00002553',
  	"boxH;":           '\U00002550',
  	"boxHD;":          '\U00002566',
  	"boxHU;":          '\U00002569',
  	"boxHd;":          '\U00002564',
  	"boxHu;":          '\U00002567',
  	"boxUL;":          '\U0000255D',
  	"boxUR;":          '\U0000255A',
  	"boxUl;":          '\U0000255C',
  	"boxUr;":          '\U00002559',
  	"boxV;":           '\U00002551',
  	"boxVH;":          '\U0000256C',
  	"boxVL;":          '\U00002563',
  	"boxVR;":          '\U00002560',
  	"boxVh;":          '\U0000256B',
  	"boxVl;":          '\U00002562',
  	"boxVr;":          '\U0000255F',
  	"boxbox;":          '\U000029C9',
  	"boxdL;":          '\U00002555',
  	"boxdR;":          '\U00002552',
  	"boxdl;":          '\U00002510',
  	"boxdr;":          '\U0000250C',
  	"boxh;":           '\U00002500',
  	"boxhD;":          '\U00002565',
  	"boxhU;":          '\U00002568',
  	"boxhd;":          '\U0000252C',
  	"boxhu;":          '\U00002534',
  	"boxminus;":         '\U0000229F',
  	"boxplus;":         '\U0000229E',
  	"boxtimes;":         '\U000022A0',
  	"boxuL;":          '\U0000255B',
  	"boxuR;":          '\U00002558',
  	"boxul;":          '\U00002518',
  	"boxur;":          '\U00002514',
  	"boxv;":           '\U00002502',
  	"boxvH;":          '\U0000256A',
  	"boxvL;":          '\U00002561',
  	"boxvR;":          '\U0000255E',
  	"boxvh;":          '\U0000253C',
  	"boxvl;":          '\U00002524',
  	"boxvr;":          '\U0000251C',
  	"bprime;":          '\U00002035',
  	"breve;":          '\U000002D8',
  	"brvbar;":          '\U000000A6',
  	"bscr;":           '\U0001D4B7',
  	"bsemi;":          '\U0000204F',
  	"bsim;":           '\U0000223D',
  	"bsime;":          '\U000022CD',
  	"bsol;":           '\U0000005C',
  	"bsolb;":          '\U000029C5',
  	"bsolhsub;":         '\U000027C8',
  	"bull;":           '\U00002022',
  	"bullet;":          '\U00002022',
  	"bump;":           '\U0000224E',
  	"bumpE;":          '\U00002AAE',
  	"bumpe;":          '\U0000224F',
  	"bumpeq;":          '\U0000224F',
  	"cacute;":          '\U00000107',
  	"cap;":           '\U00002229',
  	"capand;":          '\U00002A44',
  	"capbrcup;":         '\U00002A49',
  	"capcap;":          '\U00002A4B',
  	"capcup;":          '\U00002A47',
  	"capdot;":          '\U00002A40',
  	"caret;":          '\U00002041',
  	"caron;":          '\U000002C7',
  	"ccaps;":          '\U00002A4D',
  	"ccaron;":          '\U0000010D',
  	"ccedil;":          '\U000000E7',
  	"ccirc;":          '\U00000109',
  	"ccups;":          '\U00002A4C',
  	"ccupssm;":         '\U00002A50',
  	"cdot;":           '\U0000010B',
  	"cedil;":          '\U000000B8',
  	"cemptyv;":         '\U000029B2',
  	"cent;":           '\U000000A2',
  	"centerdot;":        '\U000000B7',
  	"cfr;":           '\U0001D520',
  	"chcy;":           '\U00000447',
  	"check;":          '\U00002713',
  	"checkmark;":        '\U00002713',
  	"chi;":           '\U000003C7',
  	"cir;":           '\U000025CB',
  	"cirE;":           '\U000029C3',
  	"circ;":           '\U000002C6',
  	"circeq;":          '\U00002257',
  	"circlearrowleft;":     '\U000021BA',
  	"circlearrowright;":     '\U000021BB',
  	"circledR;":         '\U000000AE',
  	"circledS;":         '\U000024C8',
  	"circledast;":        '\U0000229B',
  	"circledcirc;":       '\U0000229A',
  	"circleddash;":       '\U0000229D',
  	"cire;":           '\U00002257',
  	"cirfnint;":         '\U00002A10',
  	"cirmid;":          '\U00002AEF',
  	"cirscir;":         '\U000029C2',
  	"clubs;":          '\U00002663',
  	"clubsuit;":         '\U00002663',
  	"colon;":          '\U0000003A',
  	"colone;":          '\U00002254',
  	"coloneq;":         '\U00002254',
  	"comma;":          '\U0000002C',
  	"commat;":          '\U00000040',
  	"comp;":           '\U00002201',
  	"compfn;":          '\U00002218',
  	"complement;":        '\U00002201',
  	"complexes;":        '\U00002102',
  	"cong;":           '\U00002245',
  	"congdot;":         '\U00002A6D',
  	"conint;":          '\U0000222E',
  	"copf;":           '\U0001D554',
  	"coprod;":          '\U00002210',
  	"copy;":           '\U000000A9',
  	"copysr;":          '\U00002117',
  	"crarr;":          '\U000021B5',
  	"cross;":          '\U00002717',
  	"cscr;":           '\U0001D4B8',
  	"csub;":           '\U00002ACF',
  	"csube;":          '\U00002AD1',
  	"csup;":           '\U00002AD0',
  	"csupe;":          '\U00002AD2',
  	"ctdot;":          '\U000022EF',
  	"cudarrl;":         '\U00002938',
  	"cudarrr;":         '\U00002935',
  	"cuepr;":          '\U000022DE',
  	"cuesc;":          '\U000022DF',
  	"cularr;":          '\U000021B6',
  	"cularrp;":         '\U0000293D',
  	"cup;":           '\U0000222A',
  	"cupbrcap;":         '\U00002A48',
  	"cupcap;":          '\U00002A46',
  	"cupcup;":          '\U00002A4A',
  	"cupdot;":          '\U0000228D',
  	"cupor;":          '\U00002A45',
  	"curarr;":          '\U000021B7',
  	"curarrm;":         '\U0000293C',
  	"curlyeqprec;":       '\U000022DE',
  	"curlyeqsucc;":       '\U000022DF',
  	"curlyvee;":         '\U000022CE',
  	"curlywedge;":        '\U000022CF',
  	"curren;":          '\U000000A4',
  	"curvearrowleft;":      '\U000021B6',
  	"curvearrowright;":     '\U000021B7',
  	"cuvee;":          '\U000022CE',
  	"cuwed;":          '\U000022CF',
  	"cwconint;":         '\U00002232',
  	"cwint;":          '\U00002231',
  	"cylcty;":          '\U0000232D',
  	"dArr;":           '\U000021D3',
  	"dHar;":           '\U00002965',
  	"dagger;":          '\U00002020',
  	"daleth;":          '\U00002138',
  	"darr;":           '\U00002193',
  	"dash;":           '\U00002010',
  	"dashv;":          '\U000022A3',
  	"dbkarow;":         '\U0000290F',
  	"dblac;":          '\U000002DD',
  	"dcaron;":          '\U0000010F',
  	"dcy;":           '\U00000434',
  	"dd;":            '\U00002146',
  	"ddagger;":         '\U00002021',
  	"ddarr;":          '\U000021CA',
  	"ddotseq;":         '\U00002A77',
  	"deg;":           '\U000000B0',
  	"delta;":          '\U000003B4',
  	"demptyv;":         '\U000029B1',
  	"dfisht;":          '\U0000297F',
  	"dfr;":           '\U0001D521',
  	"dharl;":          '\U000021C3',
  	"dharr;":          '\U000021C2',
  	"diam;":           '\U000022C4',
  	"diamond;":         '\U000022C4',
  	"diamondsuit;":       '\U00002666',
  	"diams;":          '\U00002666',
  	"die;":           '\U000000A8',
  	"digamma;":         '\U000003DD',
  	"disin;":          '\U000022F2',
  	"div;":           '\U000000F7',
  	"divide;":          '\U000000F7',
  	"divideontimes;":      '\U000022C7',
  	"divonx;":          '\U000022C7',
  	"djcy;":           '\U00000452',
  	"dlcorn;":          '\U0000231E',
  	"dlcrop;":          '\U0000230D',
  	"dollar;":          '\U00000024',
  	"dopf;":           '\U0001D555',
  	"dot;":           '\U000002D9',
  	"doteq;":          '\U00002250',
  	"doteqdot;":         '\U00002251',
  	"dotminus;":         '\U00002238',
  	"dotplus;":         '\U00002214',
  	"dotsquare;":        '\U000022A1',
  	"doublebarwedge;":      '\U00002306',
  	"downarrow;":        '\U00002193',
  	"downdownarrows;":      '\U000021CA',
  	"downharpoonleft;":     '\U000021C3',
  	"downharpoonright;":     '\U000021C2',
  	"drbkarow;":         '\U00002910',
  	"drcorn;":          '\U0000231F',
  	"drcrop;":          '\U0000230C',
  	"dscr;":           '\U0001D4B9',
  	"dscy;":           '\U00000455',
  	"dsol;":           '\U000029F6',
  	"dstrok;":          '\U00000111',
  	"dtdot;":          '\U000022F1',
  	"dtri;":           '\U000025BF',
  	"dtrif;":          '\U000025BE',
  	"duarr;":          '\U000021F5',
  	"duhar;":          '\U0000296F',
  	"dwangle;":         '\U000029A6',
  	"dzcy;":           '\U0000045F',
  	"dzigrarr;":         '\U000027FF',
  	"eDDot;":          '\U00002A77',
  	"eDot;":           '\U00002251',
  	"eacute;":          '\U000000E9',
  	"easter;":          '\U00002A6E',
  	"ecaron;":          '\U0000011B',
  	"ecir;":           '\U00002256',
  	"ecirc;":          '\U000000EA',
  	"ecolon;":          '\U00002255',
  	"ecy;":           '\U0000044D',
  	"edot;":           '\U00000117',
  	"ee;":            '\U00002147',
  	"efDot;":          '\U00002252',
  	"efr;":           '\U0001D522',
  	"eg;":            '\U00002A9A',
  	"egrave;":          '\U000000E8',
  	"egs;":           '\U00002A96',
  	"egsdot;":          '\U00002A98',
  	"el;":            '\U00002A99',
  	"elinters;":         '\U000023E7',
  	"ell;":           '\U00002113',
  	"els;":           '\U00002A95',
  	"elsdot;":          '\U00002A97',
  	"emacr;":          '\U00000113',
  	"empty;":          '\U00002205',
  	"emptyset;":         '\U00002205',
  	"emptyv;":          '\U00002205',
  	"emsp;":           '\U00002003',
  	"emsp13;":          '\U00002004',
  	"emsp14;":          '\U00002005',
  	"eng;":           '\U0000014B',
  	"ensp;":           '\U00002002',
  	"eogon;":          '\U00000119',
  	"eopf;":           '\U0001D556',
  	"epar;":           '\U000022D5',
  	"eparsl;":          '\U000029E3',
  	"eplus;":          '\U00002A71',
  	"epsi;":           '\U000003B5',
  	"epsilon;":         '\U000003B5',
  	"epsiv;":          '\U000003F5',
  	"eqcirc;":          '\U00002256',
  	"eqcolon;":         '\U00002255',
  	"eqsim;":          '\U00002242',
  	"eqslantgtr;":        '\U00002A96',
  	"eqslantless;":       '\U00002A95',
  	"equals;":          '\U0000003D',
  	"equest;":          '\U0000225F',
  	"equiv;":          '\U00002261',
  	"equivDD;":         '\U00002A78',
  	"eqvparsl;":         '\U000029E5',
  	"erDot;":          '\U00002253',
  	"erarr;":          '\U00002971',
  	"escr;":           '\U0000212F',
  	"esdot;":          '\U00002250',
  	"esim;":           '\U00002242',
  	"eta;":           '\U000003B7',
  	"eth;":           '\U000000F0',
  	"euml;":           '\U000000EB',
  	"euro;":           '\U000020AC',
  	"excl;":           '\U00000021',
  	"exist;":          '\U00002203',
  	"expectation;":       '\U00002130',
  	"exponentiale;":       '\U00002147',
  	"fallingdotseq;":      '\U00002252',
  	"fcy;":           '\U00000444',
  	"female;":          '\U00002640',
  	"ffilig;":          '\U0000FB03',
  	"fflig;":          '\U0000FB00',
  	"ffllig;":          '\U0000FB04',
  	"ffr;":           '\U0001D523',
  	"filig;":          '\U0000FB01',
  	"flat;":           '\U0000266D',
  	"fllig;":          '\U0000FB02',
  	"fltns;":          '\U000025B1',
  	"fnof;":           '\U00000192',
  	"fopf;":           '\U0001D557',
  	"forall;":          '\U00002200',
  	"fork;":           '\U000022D4',
  	"forkv;":          '\U00002AD9',
  	"fpartint;":         '\U00002A0D',
  	"frac12;":          '\U000000BD',
  	"frac13;":          '\U00002153',
  	"frac14;":          '\U000000BC',
  	"frac15;":          '\U00002155',
  	"frac16;":          '\U00002159',
  	"frac18;":          '\U0000215B',
  	"frac23;":          '\U00002154',
  	"frac25;":          '\U00002156',
  	"frac34;":          '\U000000BE',
  	"frac35;":          '\U00002157',
  	"frac38;":          '\U0000215C',
  	"frac45;":          '\U00002158',
  	"frac56;":          '\U0000215A',
  	"frac58;":          '\U0000215D',
  	"frac78;":          '\U0000215E',
  	"frasl;":          '\U00002044',
  	"frown;":          '\U00002322',
  	"fscr;":           '\U0001D4BB',
  	"gE;":            '\U00002267',
  	"gEl;":           '\U00002A8C',
  	"gacute;":          '\U000001F5',
  	"gamma;":          '\U000003B3',
  	"gammad;":          '\U000003DD',
  	"gap;":           '\U00002A86',
  	"gbreve;":          '\U0000011F',
  	"gcirc;":          '\U0000011D',
  	"gcy;":           '\U00000433',
  	"gdot;":           '\U00000121',
  	"ge;":            '\U00002265',
  	"gel;":           '\U000022DB',
  	"geq;":           '\U00002265',
  	"geqq;":           '\U00002267',
  	"geqslant;":         '\U00002A7E',
  	"ges;":           '\U00002A7E',
  	"gescc;":          '\U00002AA9',
  	"gesdot;":          '\U00002A80',
  	"gesdoto;":         '\U00002A82',
  	"gesdotol;":         '\U00002A84',
  	"gesles;":          '\U00002A94',
  	"gfr;":           '\U0001D524',
  	"gg;":            '\U0000226B',
  	"ggg;":           '\U000022D9',
  	"gimel;":          '\U00002137',
  	"gjcy;":           '\U00000453',
  	"gl;":            '\U00002277',
  	"glE;":           '\U00002A92',
  	"gla;":           '\U00002AA5',
  	"glj;":           '\U00002AA4',
  	"gnE;":           '\U00002269',
  	"gnap;":           '\U00002A8A',
  	"gnapprox;":         '\U00002A8A',
  	"gne;":           '\U00002A88',
  	"gneq;":           '\U00002A88',
  	"gneqq;":          '\U00002269',
  	"gnsim;":          '\U000022E7',
  	"gopf;":           '\U0001D558',
  	"grave;":          '\U00000060',
  	"gscr;":           '\U0000210A',
  	"gsim;":           '\U00002273',
  	"gsime;":          '\U00002A8E',
  	"gsiml;":          '\U00002A90',
  	"gt;":            '\U0000003E',
  	"gtcc;":           '\U00002AA7',
  	"gtcir;":          '\U00002A7A',
  	"gtdot;":          '\U000022D7',
  	"gtlPar;":          '\U00002995',
  	"gtquest;":         '\U00002A7C',
  	"gtrapprox;":        '\U00002A86',
  	"gtrarr;":          '\U00002978',
  	"gtrdot;":          '\U000022D7',
  	"gtreqless;":        '\U000022DB',
  	"gtreqqless;":        '\U00002A8C',
  	"gtrless;":         '\U00002277',
  	"gtrsim;":          '\U00002273',
  	"hArr;":           '\U000021D4',
  	"hairsp;":          '\U0000200A',
  	"half;":           '\U000000BD',
  	"hamilt;":          '\U0000210B',
  	"hardcy;":          '\U0000044A',
  	"harr;":           '\U00002194',
  	"harrcir;":         '\U00002948',
  	"harrw;":          '\U000021AD',
  	"hbar;":           '\U0000210F',
  	"hcirc;":          '\U00000125',
  	"hearts;":          '\U00002665',
  	"heartsuit;":        '\U00002665',
  	"hellip;":          '\U00002026',
  	"hercon;":          '\U000022B9',
  	"hfr;":           '\U0001D525',
  	"hksearow;":         '\U00002925',
  	"hkswarow;":         '\U00002926',
  	"hoarr;":          '\U000021FF',
  	"homtht;":          '\U0000223B',
  	"hookleftarrow;":      '\U000021A9',
  	"hookrightarrow;":      '\U000021AA',
  	"hopf;":           '\U0001D559',
  	"horbar;":          '\U00002015',
  	"hscr;":           '\U0001D4BD',
  	"hslash;":          '\U0000210F',
  	"hstrok;":          '\U00000127',
  	"hybull;":          '\U00002043',
  	"hyphen;":          '\U00002010',
  	"iacute;":          '\U000000ED',
  	"ic;":            '\U00002063',
  	"icirc;":          '\U000000EE',
  	"icy;":           '\U00000438',
  	"iecy;":           '\U00000435',
  	"iexcl;":          '\U000000A1',
  	"iff;":           '\U000021D4',
  	"ifr;":           '\U0001D526',
  	"igrave;":          '\U000000EC',
  	"ii;":            '\U00002148',
  	"iiiint;":          '\U00002A0C',
  	"iiint;":          '\U0000222D',
  	"iinfin;":          '\U000029DC',
  	"iiota;":          '\U00002129',
  	"ijlig;":          '\U00000133',
  	"imacr;":          '\U0000012B',
  	"image;":          '\U00002111',
  	"imagline;":         '\U00002110',
  	"imagpart;":         '\U00002111',
  	"imath;":          '\U00000131',
  	"imof;":           '\U000022B7',
  	"imped;":          '\U000001B5',
  	"in;":            '\U00002208',
  	"incare;":          '\U00002105',
  	"infin;":          '\U0000221E',
  	"infintie;":         '\U000029DD',
  	"inodot;":          '\U00000131',
  	"int;":           '\U0000222B',
  	"intcal;":          '\U000022BA',
  	"integers;":         '\U00002124',
  	"intercal;":         '\U000022BA',
  	"intlarhk;":         '\U00002A17',
  	"intprod;":         '\U00002A3C',
  	"iocy;":           '\U00000451',
  	"iogon;":          '\U0000012F',
  	"iopf;":           '\U0001D55A',
  	"iota;":           '\U000003B9',
  	"iprod;":          '\U00002A3C',
  	"iquest;":          '\U000000BF',
  	"iscr;":           '\U0001D4BE',
  	"isin;":           '\U00002208',
  	"isinE;":          '\U000022F9',
  	"isindot;":         '\U000022F5',
  	"isins;":          '\U000022F4',
  	"isinsv;":          '\U000022F3',
  	"isinv;":          '\U00002208',
  	"it;":            '\U00002062',
  	"itilde;":          '\U00000129',
  	"iukcy;":          '\U00000456',
  	"iuml;":           '\U000000EF',
  	"jcirc;":          '\U00000135',
  	"jcy;":           '\U00000439',
  	"jfr;":           '\U0001D527',
  	"jmath;":          '\U00000237',
  	"jopf;":           '\U0001D55B',
  	"jscr;":           '\U0001D4BF',
  	"jsercy;":          '\U00000458',
  	"jukcy;":          '\U00000454',
  	"kappa;":          '\U000003BA',
  	"kappav;":          '\U000003F0',
  	"kcedil;":          '\U00000137',
  	"kcy;":           '\U0000043A',
  	"kfr;":           '\U0001D528',
  	"kgreen;":          '\U00000138',
  	"khcy;":           '\U00000445',
  	"kjcy;":           '\U0000045C',
  	"kopf;":           '\U0001D55C',
  	"kscr;":           '\U0001D4C0',
  	"lAarr;":          '\U000021DA',
  	"lArr;":           '\U000021D0',
  	"lAtail;":          '\U0000291B',
  	"lBarr;":          '\U0000290E',
  	"lE;":            '\U00002266',
  	"lEg;":           '\U00002A8B',
  	"lHar;":           '\U00002962',
  	"lacute;":          '\U0000013A',
  	"laemptyv;":         '\U000029B4',
  	"lagran;":          '\U00002112',
  	"lambda;":          '\U000003BB',
  	"lang;":           '\U000027E8',
  	"langd;":          '\U00002991',
  	"langle;":          '\U000027E8',
  	"lap;":           '\U00002A85',
  	"laquo;":          '\U000000AB',
  	"larr;":           '\U00002190',
  	"larrb;":          '\U000021E4',
  	"larrbfs;":         '\U0000291F',
  	"larrfs;":          '\U0000291D',
  	"larrhk;":          '\U000021A9',
  	"larrlp;":          '\U000021AB',
  	"larrpl;":          '\U00002939',
  	"larrsim;":         '\U00002973',
  	"larrtl;":          '\U000021A2',
  	"lat;":           '\U00002AAB',
  	"latail;":          '\U00002919',
  	"late;":           '\U00002AAD',
  	"lbarr;":          '\U0000290C',
  	"lbbrk;":          '\U00002772',
  	"lbrace;":          '\U0000007B',
  	"lbrack;":          '\U0000005B',
  	"lbrke;":          '\U0000298B',
  	"lbrksld;":         '\U0000298F',
  	"lbrkslu;":         '\U0000298D',
  	"lcaron;":          '\U0000013E',
  	"lcedil;":          '\U0000013C',
  	"lceil;":          '\U00002308',
  	"lcub;":           '\U0000007B',
  	"lcy;":           '\U0000043B',
  	"ldca;":           '\U00002936',
  	"ldquo;":          '\U0000201C',
  	"ldquor;":          '\U0000201E',
  	"ldrdhar;":         '\U00002967',
  	"ldrushar;":         '\U0000294B',
  	"ldsh;":           '\U000021B2',
  	"le;":            '\U00002264',
  	"leftarrow;":        '\U00002190',
  	"leftarrowtail;":      '\U000021A2',
  	"leftharpoondown;":     '\U000021BD',
  	"leftharpoonup;":      '\U000021BC',
  	"leftleftarrows;":      '\U000021C7',
  	"leftrightarrow;":      '\U00002194',
  	"leftrightarrows;":     '\U000021C6',
  	"leftrightharpoons;":    '\U000021CB',
  	"leftrightsquigarrow;":   '\U000021AD',
  	"leftthreetimes;":      '\U000022CB',
  	"leg;":           '\U000022DA',
  	"leq;":           '\U00002264',
  	"leqq;":           '\U00002266',
  	"leqslant;":         '\U00002A7D',
  	"les;":           '\U00002A7D',
  	"lescc;":          '\U00002AA8',
  	"lesdot;":          '\U00002A7F',
  	"lesdoto;":         '\U00002A81',
  	"lesdotor;":         '\U00002A83',
  	"lesges;":          '\U00002A93',
  	"lessapprox;":        '\U00002A85',
  	"lessdot;":         '\U000022D6',
  	"lesseqgtr;":        '\U000022DA',
  	"lesseqqgtr;":        '\U00002A8B',
  	"lessgtr;":         '\U00002276',
  	"lesssim;":         '\U00002272',
  	"lfisht;":          '\U0000297C',
  	"lfloor;":          '\U0000230A',
  	"lfr;":           '\U0001D529',
  	"lg;":            '\U00002276',
  	"lgE;":           '\U00002A91',
  	"lhard;":          '\U000021BD',
  	"lharu;":          '\U000021BC',
  	"lharul;":          '\U0000296A',
  	"lhblk;":          '\U00002584',
  	"ljcy;":           '\U00000459',
  	"ll;":            '\U0000226A',
  	"llarr;":          '\U000021C7',
  	"llcorner;":         '\U0000231E',
  	"llhard;":          '\U0000296B',
  	"lltri;":          '\U000025FA',
  	"lmidot;":          '\U00000140',
  	"lmoust;":          '\U000023B0',
  	"lmoustache;":        '\U000023B0',
  	"lnE;":           '\U00002268',
  	"lnap;":           '\U00002A89',
  	"lnapprox;":         '\U00002A89',
  	"lne;":           '\U00002A87',
  	"lneq;":           '\U00002A87',
  	"lneqq;":          '\U00002268',
  	"lnsim;":          '\U000022E6',
  	"loang;":          '\U000027EC',
  	"loarr;":          '\U000021FD',
  	"lobrk;":          '\U000027E6',
  	"longleftarrow;":      '\U000027F5',
  	"longleftrightarrow;":    '\U000027F7',
  	"longmapsto;":        '\U000027FC',
  	"longrightarrow;":      '\U000027F6',
  	"looparrowleft;":      '\U000021AB',
  	"looparrowright;":      '\U000021AC',
  	"lopar;":          '\U00002985',
  	"lopf;":           '\U0001D55D',
  	"loplus;":          '\U00002A2D',
  	"lotimes;":         '\U00002A34',
  	"lowast;":          '\U00002217',
  	"lowbar;":          '\U0000005F',
  	"loz;":           '\U000025CA',
  	"lozenge;":         '\U000025CA',
  	"lozf;":           '\U000029EB',
  	"lpar;":           '\U00000028',
  	"lparlt;":          '\U00002993',
  	"lrarr;":          '\U000021C6',
  	"lrcorner;":         '\U0000231F',
  	"lrhar;":          '\U000021CB',
  	"lrhard;":          '\U0000296D',
  	"lrm;":           '\U0000200E',
  	"lrtri;":          '\U000022BF',
  	"lsaquo;":          '\U00002039',
  	"lscr;":           '\U0001D4C1',
  	"lsh;":           '\U000021B0',
  	"lsim;":           '\U00002272',
  	"lsime;":          '\U00002A8D',
  	"lsimg;":          '\U00002A8F',
  	"lsqb;":           '\U0000005B',
  	"lsquo;":          '\U00002018',
  	"lsquor;":          '\U0000201A',
  	"lstrok;":          '\U00000142',
  	"lt;":            '\U0000003C',
  	"ltcc;":           '\U00002AA6',
  	"ltcir;":          '\U00002A79',
  	"ltdot;":          '\U000022D6',
  	"lthree;":          '\U000022CB',
  	"ltimes;":          '\U000022C9',
  	"ltlarr;":          '\U00002976',
  	"ltquest;":         '\U00002A7B',
  	"ltrPar;":          '\U00002996',
  	"ltri;":           '\U000025C3',
  	"ltrie;":          '\U000022B4',
  	"ltrif;":          '\U000025C2',
  	"lurdshar;":         '\U0000294A',
  	"luruhar;":         '\U00002966',
  	"mDDot;":          '\U0000223A',
  	"macr;":           '\U000000AF',
  	"male;":           '\U00002642',
  	"malt;":           '\U00002720',
  	"maltese;":         '\U00002720',
  	"map;":           '\U000021A6',
  	"mapsto;":          '\U000021A6',
  	"mapstodown;":        '\U000021A7',
  	"mapstoleft;":        '\U000021A4',
  	"mapstoup;":         '\U000021A5',
  	"marker;":          '\U000025AE',
  	"mcomma;":          '\U00002A29',
  	"mcy;":           '\U0000043C',
  	"mdash;":          '\U00002014',
  	"measuredangle;":      '\U00002221',
  	"mfr;":           '\U0001D52A',
  	"mho;":           '\U00002127',
  	"micro;":          '\U000000B5',
  	"mid;":           '\U00002223',
  	"midast;":          '\U0000002A',
  	"midcir;":          '\U00002AF0',
  	"middot;":          '\U000000B7',
  	"minus;":          '\U00002212',
  	"minusb;":          '\U0000229F',
  	"minusd;":          '\U00002238',
  	"minusdu;":         '\U00002A2A',
  	"mlcp;":           '\U00002ADB',
  	"mldr;":           '\U00002026',
  	"mnplus;":          '\U00002213',
  	"models;":          '\U000022A7',
  	"mopf;":           '\U0001D55E',
  	"mp;":            '\U00002213',
  	"mscr;":           '\U0001D4C2',
  	"mstpos;":          '\U0000223E',
  	"mu;":            '\U000003BC',
  	"multimap;":         '\U000022B8',
  	"mumap;":          '\U000022B8',
  	"nLeftarrow;":        '\U000021CD',
  	"nLeftrightarrow;":     '\U000021CE',
  	"nRightarrow;":       '\U000021CF',
  	"nVDash;":          '\U000022AF',
  	"nVdash;":          '\U000022AE',
  	"nabla;":          '\U00002207',
  	"nacute;":          '\U00000144',
  	"nap;":           '\U00002249',
  	"napos;":          '\U00000149',
  	"napprox;":         '\U00002249',
  	"natur;":          '\U0000266E',
  	"natural;":         '\U0000266E',
  	"naturals;":         '\U00002115',
  	"nbsp;":           '\U000000A0',
  	"ncap;":           '\U00002A43',
  	"ncaron;":          '\U00000148',
  	"ncedil;":          '\U00000146',
  	"ncong;":          '\U00002247',
  	"ncup;":           '\U00002A42',
  	"ncy;":           '\U0000043D',
  	"ndash;":          '\U00002013',
  	"ne;":            '\U00002260',
  	"neArr;":          '\U000021D7',
  	"nearhk;":          '\U00002924',
  	"nearr;":          '\U00002197',
  	"nearrow;":         '\U00002197',
  	"nequiv;":          '\U00002262',
  	"nesear;":          '\U00002928',
  	"nexist;":          '\U00002204',
  	"nexists;":         '\U00002204',
  	"nfr;":           '\U0001D52B',
  	"nge;":           '\U00002271',
  	"ngeq;":           '\U00002271',
  	"ngsim;":          '\U00002275',
  	"ngt;":           '\U0000226F',
  	"ngtr;":           '\U0000226F',
  	"nhArr;":          '\U000021CE',
  	"nharr;":          '\U000021AE',
  	"nhpar;":          '\U00002AF2',
  	"ni;":            '\U0000220B',
  	"nis;":           '\U000022FC',
  	"nisd;":           '\U000022FA',
  	"niv;":           '\U0000220B',
  	"njcy;":           '\U0000045A',
  	"nlArr;":          '\U000021CD',
  	"nlarr;":          '\U0000219A',
  	"nldr;":           '\U00002025',
  	"nle;":           '\U00002270',
  	"nleftarrow;":        '\U0000219A',
  	"nleftrightarrow;":     '\U000021AE',
  	"nleq;":           '\U00002270',
  	"nless;":          '\U0000226E',
  	"nlsim;":          '\U00002274',
  	"nlt;":           '\U0000226E',
  	"nltri;":          '\U000022EA',
  	"nltrie;":          '\U000022EC',
  	"nmid;":           '\U00002224',
  	"nopf;":           '\U0001D55F',
  	"not;":           '\U000000AC',
  	"notin;":          '\U00002209',
  	"notinva;":         '\U00002209',
  	"notinvb;":         '\U000022F7',
  	"notinvc;":         '\U000022F6',
  	"notni;":          '\U0000220C',
  	"notniva;":         '\U0000220C',
  	"notnivb;":         '\U000022FE',
  	"notnivc;":         '\U000022FD',
  	"npar;":           '\U00002226',
  	"nparallel;":        '\U00002226',
  	"npolint;":         '\U00002A14',
  	"npr;":           '\U00002280',
  	"nprcue;":          '\U000022E0',
  	"nprec;":          '\U00002280',
  	"nrArr;":          '\U000021CF',
  	"nrarr;":          '\U0000219B',
  	"nrightarrow;":       '\U0000219B',
  	"nrtri;":          '\U000022EB',
  	"nrtrie;":          '\U000022ED',
  	"nsc;":           '\U00002281',
  	"nsccue;":          '\U000022E1',
  	"nscr;":           '\U0001D4C3',
  	"nshortmid;":        '\U00002224',
  	"nshortparallel;":      '\U00002226',
  	"nsim;":           '\U00002241',
  	"nsime;":          '\U00002244',
  	"nsimeq;":          '\U00002244',
  	"nsmid;":          '\U00002224',
  	"nspar;":          '\U00002226',
  	"nsqsube;":         '\U000022E2',
  	"nsqsupe;":         '\U000022E3',
  	"nsub;":           '\U00002284',
  	"nsube;":          '\U00002288',
  	"nsubseteq;":        '\U00002288',
  	"nsucc;":          '\U00002281',
  	"nsup;":           '\U00002285',
  	"nsupe;":          '\U00002289',
  	"nsupseteq;":        '\U00002289',
  	"ntgl;":           '\U00002279',
  	"ntilde;":          '\U000000F1',
  	"ntlg;":           '\U00002278',
  	"ntriangleleft;":      '\U000022EA',
  	"ntrianglelefteq;":     '\U000022EC',
  	"ntriangleright;":      '\U000022EB',
  	"ntrianglerighteq;":     '\U000022ED',
  	"nu;":            '\U000003BD',
  	"num;":           '\U00000023',
  	"numero;":          '\U00002116',
  	"numsp;":          '\U00002007',
  	"nvDash;":          '\U000022AD',
  	"nvHarr;":          '\U00002904',
  	"nvdash;":          '\U000022AC',
  	"nvinfin;":         '\U000029DE',
  	"nvlArr;":          '\U00002902',
  	"nvrArr;":          '\U00002903',
  	"nwArr;":          '\U000021D6',
  	"nwarhk;":          '\U00002923',
  	"nwarr;":          '\U00002196',
  	"nwarrow;":         '\U00002196',
  	"nwnear;":          '\U00002927',
  	"oS;":            '\U000024C8',
  	"oacute;":          '\U000000F3',
  	"oast;":           '\U0000229B',
  	"ocir;":           '\U0000229A',
  	"ocirc;":          '\U000000F4',
  	"ocy;":           '\U0000043E',
  	"odash;":          '\U0000229D',
  	"odblac;":          '\U00000151',
  	"odiv;":           '\U00002A38',
  	"odot;":           '\U00002299',
  	"odsold;":          '\U000029BC',
  	"oelig;":          '\U00000153',
  	"ofcir;":          '\U000029BF',
  	"ofr;":           '\U0001D52C',
  	"ogon;":           '\U000002DB',
  	"ograve;":          '\U000000F2',
  	"ogt;":           '\U000029C1',
  	"ohbar;":          '\U000029B5',
  	"ohm;":           '\U000003A9',
  	"oint;":           '\U0000222E',
  	"olarr;":          '\U000021BA',
  	"olcir;":          '\U000029BE',
  	"olcross;":         '\U000029BB',
  	"oline;":          '\U0000203E',
  	"olt;":           '\U000029C0',
  	"omacr;":          '\U0000014D',
  	"omega;":          '\U000003C9',
  	"omicron;":         '\U000003BF',
  	"omid;":           '\U000029B6',
  	"ominus;":          '\U00002296',
  	"oopf;":           '\U0001D560',
  	"opar;":           '\U000029B7',
  	"operp;":          '\U000029B9',
  	"oplus;":          '\U00002295',
  	"or;":            '\U00002228',
  	"orarr;":          '\U000021BB',
  	"ord;":           '\U00002A5D',
  	"order;":          '\U00002134',
  	"orderof;":         '\U00002134',
  	"ordf;":           '\U000000AA',
  	"ordm;":           '\U000000BA',
  	"origof;":          '\U000022B6',
  	"oror;":           '\U00002A56',
  	"orslope;":         '\U00002A57',
  	"orv;":           '\U00002A5B',
  	"oscr;":           '\U00002134',
  	"oslash;":          '\U000000F8',
  	"osol;":           '\U00002298',
  	"otilde;":          '\U000000F5',
  	"otimes;":          '\U00002297',
  	"otimesas;":         '\U00002A36',
  	"ouml;":           '\U000000F6',
  	"ovbar;":          '\U0000233D',
  	"par;":           '\U00002225',
  	"para;":           '\U000000B6',
  	"parallel;":         '\U00002225',
  	"parsim;":          '\U00002AF3',
  	"parsl;":          '\U00002AFD',
  	"part;":           '\U00002202',
  	"pcy;":           '\U0000043F',
  	"percnt;":          '\U00000025',
  	"period;":          '\U0000002E',
  	"permil;":          '\U00002030',
  	"perp;":           '\U000022A5',
  	"pertenk;":         '\U00002031',
  	"pfr;":           '\U0001D52D',
  	"phi;":           '\U000003C6',
  	"phiv;":           '\U000003D5',
  	"phmmat;":          '\U00002133',
  	"phone;":          '\U0000260E',
  	"pi;":            '\U000003C0',
  	"pitchfork;":        '\U000022D4',
  	"piv;":           '\U000003D6',
  	"planck;":          '\U0000210F',
  	"planckh;":         '\U0000210E',
  	"plankv;":          '\U0000210F',
  	"plus;":           '\U0000002B',
  	"plusacir;":         '\U00002A23',
  	"plusb;":          '\U0000229E',
  	"pluscir;":         '\U00002A22',
  	"plusdo;":          '\U00002214',
  	"plusdu;":          '\U00002A25',
  	"pluse;":          '\U00002A72',
  	"plusmn;":          '\U000000B1',
  	"plussim;":         '\U00002A26',
  	"plustwo;":         '\U00002A27',
  	"pm;":            '\U000000B1',
  	"pointint;":         '\U00002A15',
  	"popf;":           '\U0001D561',
  	"pound;":          '\U000000A3',
  	"pr;":            '\U0000227A',
  	"prE;":           '\U00002AB3',
  	"prap;":           '\U00002AB7',
  	"prcue;":          '\U0000227C',
  	"pre;":           '\U00002AAF',
  	"prec;":           '\U0000227A',
  	"precapprox;":        '\U00002AB7',
  	"preccurlyeq;":       '\U0000227C',
  	"preceq;":          '\U00002AAF',
  	"precnapprox;":       '\U00002AB9',
  	"precneqq;":         '\U00002AB5',
  	"precnsim;":         '\U000022E8',
  	"precsim;":         '\U0000227E',
  	"prime;":          '\U00002032',
  	"primes;":          '\U00002119',
  	"prnE;":           '\U00002AB5',
  	"prnap;":          '\U00002AB9',
  	"prnsim;":          '\U000022E8',
  	"prod;":           '\U0000220F',
  	"profalar;":         '\U0000232E',
  	"profline;":         '\U00002312',
  	"profsurf;":         '\U00002313',
  	"prop;":           '\U0000221D',
  	"propto;":          '\U0000221D',
  	"prsim;":          '\U0000227E',
  	"prurel;":          '\U000022B0',
  	"pscr;":           '\U0001D4C5',
  	"psi;":           '\U000003C8',
  	"puncsp;":          '\U00002008',
  	"qfr;":           '\U0001D52E',
  	"qint;":           '\U00002A0C',
  	"qopf;":           '\U0001D562',
  	"qprime;":          '\U00002057',
  	"qscr;":           '\U0001D4C6',
  	"quaternions;":       '\U0000210D',
  	"quatint;":         '\U00002A16',
  	"quest;":          '\U0000003F',
  	"questeq;":         '\U0000225F',
  	"quot;":           '\U00000022',
  	"rAarr;":          '\U000021DB',
  	"rArr;":           '\U000021D2',
  	"rAtail;":          '\U0000291C',
  	"rBarr;":          '\U0000290F',
  	"rHar;":           '\U00002964',
  	"racute;":          '\U00000155',
  	"radic;":          '\U0000221A',
  	"raemptyv;":         '\U000029B3',
  	"rang;":           '\U000027E9',
  	"rangd;":          '\U00002992',
  	"range;":          '\U000029A5',
  	"rangle;":          '\U000027E9',
  	"raquo;":          '\U000000BB',
  	"rarr;":           '\U00002192',
  	"rarrap;":          '\U00002975',
  	"rarrb;":          '\U000021E5',
  	"rarrbfs;":         '\U00002920',
  	"rarrc;":          '\U00002933',
  	"rarrfs;":          '\U0000291E',
  	"rarrhk;":          '\U000021AA',
  	"rarrlp;":          '\U000021AC',
  	"rarrpl;":          '\U00002945',
  	"rarrsim;":         '\U00002974',
  	"rarrtl;":          '\U000021A3',
  	"rarrw;":          '\U0000219D',
  	"ratail;":          '\U0000291A',
  	"ratio;":          '\U00002236',
  	"rationals;":        '\U0000211A',
  	"rbarr;":          '\U0000290D',
  	"rbbrk;":          '\U00002773',
  	"rbrace;":          '\U0000007D',
  	"rbrack;":          '\U0000005D',
  	"rbrke;":          '\U0000298C',
  	"rbrksld;":         '\U0000298E',
  	"rbrkslu;":         '\U00002990',
  	"rcaron;":          '\U00000159',
  	"rcedil;":          '\U00000157',
  	"rceil;":          '\U00002309',
  	"rcub;":           '\U0000007D',
  	"rcy;":           '\U00000440',
  	"rdca;":           '\U00002937',
  	"rdldhar;":         '\U00002969',
  	"rdquo;":          '\U0000201D',
  	"rdquor;":          '\U0000201D',
  	"rdsh;":           '\U000021B3',
  	"real;":           '\U0000211C',
  	"realine;":         '\U0000211B',
  	"realpart;":         '\U0000211C',
  	"reals;":          '\U0000211D',
  	"rect;":           '\U000025AD',
  	"reg;":           '\U000000AE',
  	"rfisht;":          '\U0000297D',
  	"rfloor;":          '\U0000230B',
  	"rfr;":           '\U0001D52F',
  	"rhard;":          '\U000021C1',
  	"rharu;":          '\U000021C0',
  	"rharul;":          '\U0000296C',
  	"rho;":           '\U000003C1',
  	"rhov;":           '\U000003F1',
  	"rightarrow;":        '\U00002192',
  	"rightarrowtail;":      '\U000021A3',
  	"rightharpoondown;":     '\U000021C1',
  	"rightharpoonup;":      '\U000021C0',
  	"rightleftarrows;":     '\U000021C4',
  	"rightleftharpoons;":    '\U000021CC',
  	"rightrightarrows;":     '\U000021C9',
  	"rightsquigarrow;":     '\U0000219D',
  	"rightthreetimes;":     '\U000022CC',
  	"ring;":           '\U000002DA',
  	"risingdotseq;":       '\U00002253',
  	"rlarr;":          '\U000021C4',
  	"rlhar;":          '\U000021CC',
  	"rlm;":           '\U0000200F',
  	"rmoust;":          '\U000023B1',
  	"rmoustache;":        '\U000023B1',
  	"rnmid;":          '\U00002AEE',
  	"roang;":          '\U000027ED',
  	"roarr;":          '\U000021FE',
  	"robrk;":          '\U000027E7',
  	"ropar;":          '\U00002986',
  	"ropf;":           '\U0001D563',
  	"roplus;":          '\U00002A2E',
  	"rotimes;":         '\U00002A35',
  	"rpar;":           '\U00000029',
  	"rpargt;":          '\U00002994',
  	"rppolint;":         '\U00002A12',
  	"rrarr;":          '\U000021C9',
  	"rsaquo;":          '\U0000203A',
  	"rscr;":           '\U0001D4C7',
  	"rsh;":           '\U000021B1',
  	"rsqb;":           '\U0000005D',
  	"rsquo;":          '\U00002019',
  	"rsquor;":          '\U00002019',
  	"rthree;":          '\U000022CC',
  	"rtimes;":          '\U000022CA',
  	"rtri;":           '\U000025B9',
  	"rtrie;":          '\U000022B5',
  	"rtrif;":          '\U000025B8',
  	"rtriltri;":         '\U000029CE',
  	"ruluhar;":         '\U00002968',
  	"rx;":            '\U0000211E',
  	"sacute;":          '\U0000015B',
  	"sbquo;":          '\U0000201A',
  	"sc;":            '\U0000227B',
  	"scE;":           '\U00002AB4',
  	"scap;":           '\U00002AB8',
  	"scaron;":          '\U00000161',
  	"sccue;":          '\U0000227D',
  	"sce;":           '\U00002AB0',
  	"scedil;":          '\U0000015F',
  	"scirc;":          '\U0000015D',
  	"scnE;":           '\U00002AB6',
  	"scnap;":          '\U00002ABA',
  	"scnsim;":          '\U000022E9',
  	"scpolint;":         '\U00002A13',
  	"scsim;":          '\U0000227F',
  	"scy;":           '\U00000441',
  	"sdot;":           '\U000022C5',
  	"sdotb;":          '\U000022A1',
  	"sdote;":          '\U00002A66',
  	"seArr;":          '\U000021D8',
  	"searhk;":          '\U00002925',
  	"searr;":          '\U00002198',
  	"searrow;":         '\U00002198',
  	"sect;":           '\U000000A7',
  	"semi;":           '\U0000003B',
  	"seswar;":          '\U00002929',
  	"setminus;":         '\U00002216',
  	"setmn;":          '\U00002216',
  	"sext;":           '\U00002736',
  	"sfr;":           '\U0001D530',
  	"sfrown;":          '\U00002322',
  	"sharp;":          '\U0000266F',
  	"shchcy;":          '\U00000449',
  	"shcy;":           '\U00000448',
  	"shortmid;":         '\U00002223',
  	"shortparallel;":      '\U00002225',
  	"shy;":           '\U000000AD',
  	"sigma;":          '\U000003C3',
  	"sigmaf;":          '\U000003C2',
  	"sigmav;":          '\U000003C2',
  	"sim;":           '\U0000223C',
  	"simdot;":          '\U00002A6A',
  	"sime;":           '\U00002243',
  	"simeq;":          '\U00002243',
  	"simg;":           '\U00002A9E',
  	"simgE;":          '\U00002AA0',
  	"siml;":           '\U00002A9D',
  	"simlE;":          '\U00002A9F',
  	"simne;":          '\U00002246',
  	"simplus;":         '\U00002A24',
  	"simrarr;":         '\U00002972',
  	"slarr;":          '\U00002190',
  	"smallsetminus;":      '\U00002216',
  	"smashp;":          '\U00002A33',
  	"smeparsl;":         '\U000029E4',
  	"smid;":           '\U00002223',
  	"smile;":          '\U00002323',
  	"smt;":           '\U00002AAA',
  	"smte;":           '\U00002AAC',
  	"softcy;":          '\U0000044C',
  	"sol;":           '\U0000002F',
  	"solb;":           '\U000029C4',
  	"solbar;":          '\U0000233F',
  	"sopf;":           '\U0001D564',
  	"spades;":          '\U00002660',
  	"spadesuit;":        '\U00002660',
  	"spar;":           '\U00002225',
  	"sqcap;":          '\U00002293',
  	"sqcup;":          '\U00002294',
  	"sqsub;":          '\U0000228F',
  	"sqsube;":          '\U00002291',
  	"sqsubset;":         '\U0000228F',
  	"sqsubseteq;":        '\U00002291',
  	"sqsup;":          '\U00002290',
  	"sqsupe;":          '\U00002292',
  	"sqsupset;":         '\U00002290',
  	"sqsupseteq;":        '\U00002292',
  	"squ;":           '\U000025A1',
  	"square;":          '\U000025A1',
  	"squarf;":          '\U000025AA',
  	"squf;":           '\U000025AA',
  	"srarr;":          '\U00002192',
  	"sscr;":           '\U0001D4C8',
  	"ssetmn;":          '\U00002216',
  	"ssmile;":          '\U00002323',
  	"sstarf;":          '\U000022C6',
  	"star;":           '\U00002606',
  	"starf;":          '\U00002605',
  	"straightepsilon;":     '\U000003F5',
  	"straightphi;":       '\U000003D5',
  	"strns;":          '\U000000AF',
  	"sub;":           '\U00002282',
  	"subE;":           '\U00002AC5',
  	"subdot;":          '\U00002ABD',
  	"sube;":           '\U00002286',
  	"subedot;":         '\U00002AC3',
  	"submult;":         '\U00002AC1',
  	"subnE;":          '\U00002ACB',
  	"subne;":          '\U0000228A',
  	"subplus;":         '\U00002ABF',
  	"subrarr;":         '\U00002979',
  	"subset;":          '\U00002282',
  	"subseteq;":         '\U00002286',
  	"subseteqq;":        '\U00002AC5',
  	"subsetneq;":        '\U0000228A',
  	"subsetneqq;":        '\U00002ACB',
  	"subsim;":          '\U00002AC7',
  	"subsub;":          '\U00002AD5',
  	"subsup;":          '\U00002AD3',
  	"succ;":           '\U0000227B',
  	"succapprox;":        '\U00002AB8',
  	"succcurlyeq;":       '\U0000227D',
  	"succeq;":          '\U00002AB0',
  	"succnapprox;":       '\U00002ABA',
  	"succneqq;":         '\U00002AB6',
  	"succnsim;":         '\U000022E9',
  	"succsim;":         '\U0000227F',
  	"sum;":           '\U00002211',
  	"sung;":           '\U0000266A',
  	"sup;":           '\U00002283',
  	"sup1;":           '\U000000B9',
  	"sup2;":           '\U000000B2',
  	"sup3;":           '\U000000B3',
  	"supE;":           '\U00002AC6',
  	"supdot;":          '\U00002ABE',
  	"supdsub;":         '\U00002AD8',
  	"supe;":           '\U00002287',
  	"supedot;":         '\U00002AC4',
  	"suphsol;":         '\U000027C9',
  	"suphsub;":         '\U00002AD7',
  	"suplarr;":         '\U0000297B',
  	"supmult;":         '\U00002AC2',
  	"supnE;":          '\U00002ACC',
  	"supne;":          '\U0000228B',
  	"supplus;":         '\U00002AC0',
  	"supset;":          '\U00002283',
  	"supseteq;":         '\U00002287',
  	"supseteqq;":        '\U00002AC6',
  	"supsetneq;":        '\U0000228B',
  	"supsetneqq;":        '\U00002ACC',
  	"supsim;":          '\U00002AC8',
  	"supsub;":          '\U00002AD4',
  	"supsup;":          '\U00002AD6',
  	"swArr;":          '\U000021D9',
  	"swarhk;":          '\U00002926',
  	"swarr;":          '\U00002199',
  	"swarrow;":         '\U00002199',
  	"swnwar;":          '\U0000292A',
  	"szlig;":          '\U000000DF',
  	"target;":          '\U00002316',
  	"tau;":           '\U000003C4',
  	"tbrk;":           '\U000023B4',
  	"tcaron;":          '\U00000165',
  	"tcedil;":          '\U00000163',
  	"tcy;":           '\U00000442',
  	"tdot;":           '\U000020DB',
  	"telrec;":          '\U00002315',
  	"tfr;":           '\U0001D531',
  	"there4;":          '\U00002234',
  	"therefore;":        '\U00002234',
  	"theta;":          '\U000003B8',
  	"thetasym;":         '\U000003D1',
  	"thetav;":          '\U000003D1',
  	"thickapprox;":       '\U00002248',
  	"thicksim;":         '\U0000223C',
  	"thinsp;":          '\U00002009',
  	"thkap;":          '\U00002248',
  	"thksim;":          '\U0000223C',
  	"thorn;":          '\U000000FE',
  	"tilde;":          '\U000002DC',
  	"times;":          '\U000000D7',
  	"timesb;":          '\U000022A0',
  	"timesbar;":         '\U00002A31',
  	"timesd;":          '\U00002A30',
  	"tint;":           '\U0000222D',
  	"toea;":           '\U00002928',
  	"top;":           '\U000022A4',
  	"topbot;":          '\U00002336',
  	"topcir;":          '\U00002AF1',
  	"topf;":           '\U0001D565',
  	"topfork;":         '\U00002ADA',
  	"tosa;":           '\U00002929',
  	"tprime;":          '\U00002034',
  	"trade;":          '\U00002122',
  	"triangle;":         '\U000025B5',
  	"triangledown;":       '\U000025BF',
  	"triangleleft;":       '\U000025C3',
  	"trianglelefteq;":      '\U000022B4',
  	"triangleq;":        '\U0000225C',
  	"triangleright;":      '\U000025B9',
  	"trianglerighteq;":     '\U000022B5',
  	"tridot;":          '\U000025EC',
  	"trie;":           '\U0000225C',
  	"triminus;":         '\U00002A3A',
  	"triplus;":         '\U00002A39',
  	"trisb;":          '\U000029CD',
  	"tritime;":         '\U00002A3B',
  	"trpezium;":         '\U000023E2',
  	"tscr;":           '\U0001D4C9',
  	"tscy;":           '\U00000446',
  	"tshcy;":          '\U0000045B',
  	"tstrok;":          '\U00000167',
  	"twixt;":          '\U0000226C',
  	"twoheadleftarrow;":     '\U0000219E',
  	"twoheadrightarrow;":    '\U000021A0',
  	"uArr;":           '\U000021D1',
  	"uHar;":           '\U00002963',
  	"uacute;":          '\U000000FA',
  	"uarr;":           '\U00002191',
  	"ubrcy;":          '\U0000045E',
  	"ubreve;":          '\U0000016D',
  	"ucirc;":          '\U000000FB',
  	"ucy;":           '\U00000443',
  	"udarr;":          '\U000021C5',
  	"udblac;":          '\U00000171',
  	"udhar;":          '\U0000296E',
  	"ufisht;":          '\U0000297E',
  	"ufr;":           '\U0001D532',
  	"ugrave;":          '\U000000F9',
  	"uharl;":          '\U000021BF',
  	"uharr;":          '\U000021BE',
  	"uhblk;":          '\U00002580',
  	"ulcorn;":          '\U0000231C',
  	"ulcorner;":         '\U0000231C',
  	"ulcrop;":          '\U0000230F',
  	"ultri;":          '\U000025F8',
  	"umacr;":          '\U0000016B',
  	"uml;":           '\U000000A8',
  	"uogon;":          '\U00000173',
  	"uopf;":           '\U0001D566',
  	"uparrow;":         '\U00002191',
  	"updownarrow;":       '\U00002195',
  	"upharpoonleft;":      '\U000021BF',
  	"upharpoonright;":      '\U000021BE',
  	"uplus;":          '\U0000228E',
  	"upsi;":           '\U000003C5',
  	"upsih;":          '\U000003D2',
  	"upsilon;":         '\U000003C5',
  	"upuparrows;":        '\U000021C8',
  	"urcorn;":          '\U0000231D',
  	"urcorner;":         '\U0000231D',
  	"urcrop;":          '\U0000230E',
  	"uring;":          '\U0000016F',
  	"urtri;":          '\U000025F9',
  	"uscr;":           '\U0001D4CA',
  	"utdot;":          '\U000022F0',
  	"utilde;":          '\U00000169',
  	"utri;":           '\U000025B5',
  	"utrif;":          '\U000025B4',
  	"uuarr;":          '\U000021C8',
  	"uuml;":           '\U000000FC',
  	"uwangle;":         '\U000029A7',
  	"vArr;":           '\U000021D5',
  	"vBar;":           '\U00002AE8',
  	"vBarv;":          '\U00002AE9',
  	"vDash;":          '\U000022A8',
  	"vangrt;":          '\U0000299C',
  	"varepsilon;":        '\U000003F5',
  	"varkappa;":         '\U000003F0',
  	"varnothing;":        '\U00002205',
  	"varphi;":          '\U000003D5',
  	"varpi;":          '\U000003D6',
  	"varpropto;":        '\U0000221D',
  	"varr;":           '\U00002195',
  	"varrho;":          '\U000003F1',
  	"varsigma;":         '\U000003C2',
  	"vartheta;":         '\U000003D1',
  	"vartriangleleft;":     '\U000022B2',
  	"vartriangleright;":     '\U000022B3',
  	"vcy;":           '\U00000432',
  	"vdash;":          '\U000022A2',
  	"vee;":           '\U00002228',
  	"veebar;":          '\U000022BB',
  	"veeeq;":          '\U0000225A',
  	"vellip;":          '\U000022EE',
  	"verbar;":          '\U0000007C',
  	"vert;":           '\U0000007C',
  	"vfr;":           '\U0001D533',
  	"vltri;":          '\U000022B2',
  	"vopf;":           '\U0001D567',
  	"vprop;":          '\U0000221D',
  	"vrtri;":          '\U000022B3',
  	"vscr;":           '\U0001D4CB',
  	"vzigzag;":         '\U0000299A',
  	"wcirc;":          '\U00000175',
  	"wedbar;":          '\U00002A5F',
  	"wedge;":          '\U00002227',
  	"wedgeq;":          '\U00002259',
  	"weierp;":          '\U00002118',
  	"wfr;":           '\U0001D534',
  	"wopf;":           '\U0001D568',
  	"wp;":            '\U00002118',
  	"wr;":            '\U00002240',
  	"wreath;":          '\U00002240',
  	"wscr;":           '\U0001D4CC',
  	"xcap;":           '\U000022C2',
  	"xcirc;":          '\U000025EF',
  	"xcup;":           '\U000022C3',
  	"xdtri;":          '\U000025BD',
  	"xfr;":           '\U0001D535',
  	"xhArr;":          '\U000027FA',
  	"xharr;":          '\U000027F7',
  	"xi;":            '\U000003BE',
  	"xlArr;":          '\U000027F8',
  	"xlarr;":          '\U000027F5',
  	"xmap;":           '\U000027FC',
  	"xnis;":           '\U000022FB',
  	"xodot;":          '\U00002A00',
  	"xopf;":           '\U0001D569',
  	"xoplus;":          '\U00002A01',
  	"xotime;":          '\U00002A02',
  	"xrArr;":          '\U000027F9',
  	"xrarr;":          '\U000027F6',
  	"xscr;":           '\U0001D4CD',
  	"xsqcup;":          '\U00002A06',
  	"xuplus;":          '\U00002A04',
  	"xutri;":          '\U000025B3',
  	"xvee;":           '\U000022C1',
  	"xwedge;":          '\U000022C0',
  	"yacute;":          '\U000000FD',
  	"yacy;":           '\U0000044F',
  	"ycirc;":          '\U00000177',
  	"ycy;":           '\U0000044B',
  	"yen;":           '\U000000A5',
  	"yfr;":           '\U0001D536',
  	"yicy;":           '\U00000457',
  	"yopf;":           '\U0001D56A',
  	"yscr;":           '\U0001D4CE',
  	"yucy;":           '\U0000044E',
  	"yuml;":           '\U000000FF',
  	"zacute;":          '\U0000017A',
  	"zcaron;":          '\U0000017E',
  	"zcy;":           '\U00000437',
  	"zdot;":           '\U0000017C',
  	"zeetrf;":          '\U00002128',
  	"zeta;":           '\U000003B6',
  	"zfr;":           '\U0001D537',
  	"zhcy;":           '\U00000436',
  	"zigrarr;":         '\U000021DD',
  	"zopf;":           '\U0001D56B',
  	"zscr;":           '\U0001D4CF',
  	"zwj;":           '\U0000200D',
  	"zwnj;":           '\U0000200C',
  	"AElig":           '\U000000C6',
  	"AMP":            '\U00000026',
  	"Aacute":          '\U000000C1',
  	"Acirc":           '\U000000C2',
  	"Agrave":          '\U000000C0',
  	"Aring":           '\U000000C5',
  	"Atilde":          '\U000000C3',
  	"Auml":           '\U000000C4',
  	"COPY":           '\U000000A9',
  	"Ccedil":          '\U000000C7',
  	"ETH":            '\U000000D0',
  	"Eacute":          '\U000000C9',
  	"Ecirc":           '\U000000CA',
  	"Egrave":          '\U000000C8',
  	"Euml":           '\U000000CB',
  	"GT":            '\U0000003E',
  	"Iacute":          '\U000000CD',
  	"Icirc":           '\U000000CE',
  	"Igrave":          '\U000000CC',
  	"Iuml":           '\U000000CF',
  	"LT":            '\U0000003C',
  	"Ntilde":          '\U000000D1',
  	"Oacute":          '\U000000D3',
  	"Ocirc":           '\U000000D4',
  	"Ograve":          '\U000000D2',
  	"Oslash":          '\U000000D8',
  	"Otilde":          '\U000000D5',
  	"Ouml":           '\U000000D6',
  	"QUOT":           '\U00000022',
  	"REG":            '\U000000AE',
  	"THORN":           '\U000000DE',
  	"Uacute":          '\U000000DA',
  	"Ucirc":           '\U000000DB',
  	"Ugrave":          '\U000000D9',
  	"Uuml":           '\U000000DC',
  	"Yacute":          '\U000000DD',
  	"aacute":          '\U000000E1',
  	"acirc":           '\U000000E2',
  	"acute":           '\U000000B4',
  	"aelig":           '\U000000E6',
  	"agrave":          '\U000000E0',
  	"amp":            '\U00000026',
  	"aring":           '\U000000E5',
  	"atilde":          '\U000000E3',
  	"auml":           '\U000000E4',
  	"brvbar":          '\U000000A6',
  	"ccedil":          '\U000000E7',
  	"cedil":           '\U000000B8',
  	"cent":           '\U000000A2',
  	"copy":           '\U000000A9',
  	"curren":          '\U000000A4',
  	"deg":            '\U000000B0',
  	"divide":          '\U000000F7',
  	"eacute":          '\U000000E9',
  	"ecirc":           '\U000000EA',
  	"egrave":          '\U000000E8',
  	"eth":            '\U000000F0',
  	"euml":           '\U000000EB',
  	"frac12":          '\U000000BD',
  	"frac14":          '\U000000BC',
  	"frac34":          '\U000000BE',
  	"gt":            '\U0000003E',
  	"iacute":          '\U000000ED',
  	"icirc":           '\U000000EE',
  	"iexcl":           '\U000000A1',
  	"igrave":          '\U000000EC',
  	"iquest":          '\U000000BF',
  	"iuml":           '\U000000EF',
  	"laquo":           '\U000000AB',
  	"lt":            '\U0000003C',
  	"macr":           '\U000000AF',
  	"micro":           '\U000000B5',
  	"middot":          '\U000000B7',
  	"nbsp":           '\U000000A0',
  	"not":            '\U000000AC',
  	"ntilde":          '\U000000F1',
  	"oacute":          '\U000000F3',
  	"ocirc":           '\U000000F4',
  	"ograve":          '\U000000F2',
  	"ordf":           '\U000000AA',
  	"ordm":           '\U000000BA',
  	"oslash":          '\U000000F8',
  	"otilde":          '\U000000F5',
  	"ouml":           '\U000000F6',
  	"para":           '\U000000B6',
  	"plusmn":          '\U000000B1',
  	"pound":           '\U000000A3',
  	"quot":           '\U00000022',
  	"raquo":           '\U000000BB',
  	"reg":            '\U000000AE',
  	"sect":           '\U000000A7',
  	"shy":            '\U000000AD',
  	"sup1":           '\U000000B9',
  	"sup2":           '\U000000B2',
  	"sup3":           '\U000000B3',
  	"szlig":           '\U000000DF',
  	"thorn":           '\U000000FE',
  	"times":           '\U000000D7',
  	"uacute":          '\U000000FA',
  	"ucirc":           '\U000000FB',
  	"ugrave":          '\U000000F9',
  	"uml":            '\U000000A8',
  	"uuml":           '\U000000FC',
  	"yacute":          '\U000000FD',
  	"yen":            '\U000000A5',
  	"yuml":           '\U000000FF',
  }
  
  // HTML entities that are two unicode codepoints.
  var entity2 = map[string][2]rune{
  	// TODO(nigeltao): Handle replacements that are wider than their names.
  	// "nLt;":           {'\u226A', '\u20D2'},
  	// "nGt;":           {'\u226B', '\u20D2'},
  	"NotEqualTilde;":      {'\u2242', '\u0338'},
  	"NotGreaterFullEqual;":   {'\u2267', '\u0338'},
  	"NotGreaterGreater;":    {'\u226B', '\u0338'},
  	"NotGreaterSlantEqual;":  {'\u2A7E', '\u0338'},
  	"NotHumpDownHump;":     {'\u224E', '\u0338'},
  	"NotHumpEqual;":      {'\u224F', '\u0338'},
  	"NotLeftTriangleBar;":   {'\u29CF', '\u0338'},
  	"NotLessLess;":       {'\u226A', '\u0338'},
  	"NotLessSlantEqual;":    {'\u2A7D', '\u0338'},
  	"NotNestedGreaterGreater;": {'\u2AA2', '\u0338'},
  	"NotNestedLessLess;":    {'\u2AA1', '\u0338'},
  	"NotPrecedesEqual;":    {'\u2AAF', '\u0338'},
  	"NotRightTriangleBar;":   {'\u29D0', '\u0338'},
  	"NotSquareSubset;":     {'\u228F', '\u0338'},
  	"NotSquareSuperset;":    {'\u2290', '\u0338'},
  	"NotSubset;":        {'\u2282', '\u20D2'},
  	"NotSucceedsEqual;":    {'\u2AB0', '\u0338'},
  	"NotSucceedsTilde;":    {'\u227F', '\u0338'},
  	"NotSuperset;":       {'\u2283', '\u20D2'},
  	"ThickSpace;":       {'\u205F', '\u200A'},
  	"acE;":           {'\u223E', '\u0333'},
  	"bne;":           {'\u003D', '\u20E5'},
  	"bnequiv;":         {'\u2261', '\u20E5'},
  	"caps;":          {'\u2229', '\uFE00'},
  	"cups;":          {'\u222A', '\uFE00'},
  	"fjlig;":          {'\u0066', '\u006A'},
  	"gesl;":          {'\u22DB', '\uFE00'},
  	"gvertneqq;":        {'\u2269', '\uFE00'},
  	"gvnE;":          {'\u2269', '\uFE00'},
  	"lates;":          {'\u2AAD', '\uFE00'},
  	"lesg;":          {'\u22DA', '\uFE00'},
  	"lvertneqq;":        {'\u2268', '\uFE00'},
  	"lvnE;":          {'\u2268', '\uFE00'},
  	"nGg;":           {'\u22D9', '\u0338'},
  	"nGtv;":          {'\u226B', '\u0338'},
  	"nLl;":           {'\u22D8', '\u0338'},
  	"nLtv;":          {'\u226A', '\u0338'},
  	"nang;":          {'\u2220', '\u20D2'},
  	"napE;":          {'\u2A70', '\u0338'},
  	"napid;":          {'\u224B', '\u0338'},
  	"nbump;":          {'\u224E', '\u0338'},
  	"nbumpe;":         {'\u224F', '\u0338'},
  	"ncongdot;":        {'\u2A6D', '\u0338'},
  	"nedot;":          {'\u2250', '\u0338'},
  	"nesim;":          {'\u2242', '\u0338'},
  	"ngE;":           {'\u2267', '\u0338'},
  	"ngeqq;":          {'\u2267', '\u0338'},
  	"ngeqslant;":        {'\u2A7E', '\u0338'},
  	"nges;":          {'\u2A7E', '\u0338'},
  	"nlE;":           {'\u2266', '\u0338'},
  	"nleqq;":          {'\u2266', '\u0338'},
  	"nleqslant;":        {'\u2A7D', '\u0338'},
  	"nles;":          {'\u2A7D', '\u0338'},
  	"notinE;":         {'\u22F9', '\u0338'},
  	"notindot;":        {'\u22F5', '\u0338'},
  	"nparsl;":         {'\u2AFD', '\u20E5'},
  	"npart;":          {'\u2202', '\u0338'},
  	"npre;":          {'\u2AAF', '\u0338'},
  	"npreceq;":         {'\u2AAF', '\u0338'},
  	"nrarrc;":         {'\u2933', '\u0338'},
  	"nrarrw;":         {'\u219D', '\u0338'},
  	"nsce;":          {'\u2AB0', '\u0338'},
  	"nsubE;":          {'\u2AC5', '\u0338'},
  	"nsubset;":         {'\u2282', '\u20D2'},
  	"nsubseteqq;":       {'\u2AC5', '\u0338'},
  	"nsucceq;":         {'\u2AB0', '\u0338'},
  	"nsupE;":          {'\u2AC6', '\u0338'},
  	"nsupset;":         {'\u2283', '\u20D2'},
  	"nsupseteqq;":       {'\u2AC6', '\u0338'},
  	"nvap;":          {'\u224D', '\u20D2'},
  	"nvge;":          {'\u2265', '\u20D2'},
  	"nvgt;":          {'\u003E', '\u20D2'},
  	"nvle;":          {'\u2264', '\u20D2'},
  	"nvlt;":          {'\u003C', '\u20D2'},
  	"nvltrie;":         {'\u22B4', '\u20D2'},
  	"nvrtrie;":         {'\u22B5', '\u20D2'},
  	"nvsim;":          {'\u223C', '\u20D2'},
  	"race;":          {'\u223D', '\u0331'},
  	"smtes;":          {'\u2AAC', '\uFE00'},
  	"sqcaps;":         {'\u2293', '\uFE00'},
  	"sqcups;":         {'\u2294', '\uFE00'},
  	"varsubsetneq;":      {'\u228A', '\uFE00'},
  	"varsubsetneqq;":      {'\u2ACB', '\uFE00'},
  	"varsupsetneq;":      {'\u228B', '\uFE00'},
  	"varsupsetneqq;":      {'\u2ACC', '\uFE00'},
  	"vnsub;":          {'\u2282', '\u20D2'},
  	"vnsup;":          {'\u2283', '\u20D2'},
  	"vsubnE;":         {'\u2ACB', '\uFE00'},
  	"vsubne;":         {'\u228A', '\uFE00'},
  	"vsupnE;":         {'\u2ACC', '\uFE00'},
  	"vsupne;":         {'\u228B', '\uFE00'},
  }
  

View as plain text