...
Run Format

Source file src/go/constant/value_test.go

Documentation: go/constant

   1  // Copyright 2013 The Go Authors. All rights reserved.
   2  // Use of this source code is governed by a BSD-style
   3  // license that can be found in the LICENSE file.
   4  
   5  package constant
   6  
   7  import (
   8  	"fmt"
   9  	"go/token"
  10  	"strings"
  11  	"testing"
  12  )
  13  
  14  // TODO(gri) expand this test framework
  15  
  16  var opTests = []string{
  17  	// unary operations
  18  	`+ 0 = 0`,
  19  	`+ ? = ?`,
  20  	`- 1 = -1`,
  21  	`- ? = ?`,
  22  	`^ 0 = -1`,
  23  	`^ ? = ?`,
  24  
  25  	`! true = false`,
  26  	`! false = true`,
  27  	`! ? = ?`,
  28  
  29  	// etc.
  30  
  31  	// binary operations
  32  	`"" + "" = ""`,
  33  	`"foo" + "" = "foo"`,
  34  	`"" + "bar" = "bar"`,
  35  	`"foo" + "bar" = "foobar"`,
  36  
  37  	`0 + 0 = 0`,
  38  	`0 + 0.1 = 0.1`,
  39  	`0 + 0.1i = 0.1i`,
  40  	`0.1 + 0.9 = 1`,
  41  	`1e100 + 1e100 = 2e100`,
  42  	`? + 0 = ?`,
  43  	`0 + ? = ?`,
  44  
  45  	`0 - 0 = 0`,
  46  	`0 - 0.1 = -0.1`,
  47  	`0 - 0.1i = -0.1i`,
  48  	`1e100 - 1e100 = 0`,
  49  	`? - 0 = ?`,
  50  	`0 - ? = ?`,
  51  
  52  	`0 * 0 = 0`,
  53  	`1 * 0.1 = 0.1`,
  54  	`1 * 0.1i = 0.1i`,
  55  	`1i * 1i = -1`,
  56  	`? * 0 = ?`,
  57  	`0 * ? = ?`,
  58  
  59  	`0 / 0 = "division_by_zero"`,
  60  	`10 / 2 = 5`,
  61  	`5 / 3 = 5/3`,
  62  	`5i / 3i = 5/3`,
  63  	`? / 0 = ?`,
  64  	`0 / ? = ?`,
  65  
  66  	`0 % 0 = "runtime_error:_integer_divide_by_zero"`, // TODO(gri) should be the same as for /
  67  	`10 % 3 = 1`,
  68  	`? % 0 = ?`,
  69  	`0 % ? = ?`,
  70  
  71  	`0 & 0 = 0`,
  72  	`12345 & 0 = 0`,
  73  	`0xff & 0xf = 0xf`,
  74  	`? & 0 = ?`,
  75  	`0 & ? = ?`,
  76  
  77  	`0 | 0 = 0`,
  78  	`12345 | 0 = 12345`,
  79  	`0xb | 0xa0 = 0xab`,
  80  	`? | 0 = ?`,
  81  	`0 | ? = ?`,
  82  
  83  	`0 ^ 0 = 0`,
  84  	`1 ^ -1 = -2`,
  85  	`? ^ 0 = ?`,
  86  	`0 ^ ? = ?`,
  87  
  88  	`0 &^ 0 = 0`,
  89  	`0xf &^ 1 = 0xe`,
  90  	`1 &^ 0xf = 0`,
  91  	// etc.
  92  
  93  	// shifts
  94  	`0 << 0 = 0`,
  95  	`1 << 10 = 1024`,
  96  	`0 >> 0 = 0`,
  97  	`1024 >> 10 == 1`,
  98  	`? << 0 == ?`,
  99  	`? >> 10 == ?`,
  100  	// etc.
  101  
  102  	// comparisons
  103  	`false == false = true`,
  104  	`false == true = false`,
  105  	`true == false = false`,
  106  	`true == true = true`,
  107  
  108  	`false != false = false`,
  109  	`false != true = true`,
  110  	`true != false = true`,
  111  	`true != true = false`,
  112  
  113  	`"foo" == "bar" = false`,
  114  	`"foo" != "bar" = true`,
  115  	`"foo" < "bar" = false`,
  116  	`"foo" <= "bar" = false`,
  117  	`"foo" > "bar" = true`,
  118  	`"foo" >= "bar" = true`,
  119  
  120  	`0 == 0 = true`,
  121  	`0 != 0 = false`,
  122  	`0 < 10 = true`,
  123  	`10 <= 10 = true`,
  124  	`0 > 10 = false`,
  125  	`10 >= 10 = true`,
  126  
  127  	`1/123456789 == 1/123456789 == true`,
  128  	`1/123456789 != 1/123456789 == false`,
  129  	`1/123456789 < 1/123456788 == true`,
  130  	`1/123456788 <= 1/123456789 == false`,
  131  	`0.11 > 0.11 = false`,
  132  	`0.11 >= 0.11 = true`,
  133  
  134  	`? == 0 = false`,
  135  	`? != 0 = false`,
  136  	`? < 10 = false`,
  137  	`? <= 10 = false`,
  138  	`? > 10 = false`,
  139  	`? >= 10 = false`,
  140  
  141  	`0 == ? = false`,
  142  	`0 != ? = false`,
  143  	`0 < ? = false`,
  144  	`10 <= ? = false`,
  145  	`0 > ? = false`,
  146  	`10 >= ? = false`,
  147  
  148  	// etc.
  149  }
  150  
  151  func TestOps(t *testing.T) {
  152  	for _, test := range opTests {
  153  		a := strings.Split(test, " ")
  154  		i := 0 // operator index
  155  
  156  		var x, x0 Value
  157  		switch len(a) {
  158  		case 4:
  159  			// unary operation
  160  		case 5:
  161  			// binary operation
  162  			x, x0 = val(a[0]), val(a[0])
  163  			i = 1
  164  		default:
  165  			t.Errorf("invalid test case: %s", test)
  166  			continue
  167  		}
  168  
  169  		op, ok := optab[a[i]]
  170  		if !ok {
  171  			panic("missing optab entry for " + a[i])
  172  		}
  173  
  174  		y, y0 := val(a[i+1]), val(a[i+1])
  175  
  176  		got := doOp(x, op, y)
  177  		want := val(a[i+3])
  178  		if !eql(got, want) {
  179  			t.Errorf("%s: got %s; want %s", test, got, want)
  180  			continue
  181  		}
  182  
  183  		if x0 != nil && !eql(x, x0) {
  184  			t.Errorf("%s: x changed to %s", test, x)
  185  			continue
  186  		}
  187  
  188  		if !eql(y, y0) {
  189  			t.Errorf("%s: y changed to %s", test, y)
  190  			continue
  191  		}
  192  	}
  193  }
  194  
  195  func eql(x, y Value) bool {
  196  	_, ux := x.(unknownVal)
  197  	_, uy := y.(unknownVal)
  198  	if ux || uy {
  199  		return ux == uy
  200  	}
  201  	return Compare(x, token.EQL, y)
  202  }
  203  
  204  // ----------------------------------------------------------------------------
  205  // String tests
  206  
  207  var xxx = strings.Repeat("x", 68)
  208  var issue14262 = `"بموجب الشروط التالية نسب المصنف — يجب عليك أن تنسب العمل بالطريقة التي تحددها المؤلف أو المرخص (ولكن ليس بأي حال من الأحوال أن توحي وتقترح بتحول أو استخدامك للعمل). المشاركة على قدم المساواة — إذا كنت يعدل ، والتغيير ، أو الاستفادة من هذا العمل ، قد ينتج عن توزيع العمل إلا في ظل تشابه او تطابق فى واحد لهذا الترخيص."`
  209  
  210  var stringTests = []struct {
  211  	input, short, exact string
  212  }{
  213  	// Unknown
  214  	{"", "unknown", "unknown"},
  215  	{"0x", "unknown", "unknown"},
  216  	{"'", "unknown", "unknown"},
  217  	{"1f0", "unknown", "unknown"},
  218  	{"unknown", "unknown", "unknown"},
  219  
  220  	// Bool
  221  	{"true", "true", "true"},
  222  	{"false", "false", "false"},
  223  
  224  	// String
  225  	{`""`, `""`, `""`},
  226  	{`"foo"`, `"foo"`, `"foo"`},
  227  	{`"` + xxx + `xx"`, `"` + xxx + `xx"`, `"` + xxx + `xx"`},
  228  	{`"` + xxx + `xxx"`, `"` + xxx + `...`, `"` + xxx + `xxx"`},
  229  	{`"` + xxx + xxx + `xxx"`, `"` + xxx + `...`, `"` + xxx + xxx + `xxx"`},
  230  	{issue14262, `"بموجب الشروط التالية نسب المصنف — يجب عليك أن تنسب العمل بالطريقة ال...`, issue14262},
  231  
  232  	// Int
  233  	{"0", "0", "0"},
  234  	{"-1", "-1", "-1"},
  235  	{"12345", "12345", "12345"},
  236  	{"-12345678901234567890", "-12345678901234567890", "-12345678901234567890"},
  237  	{"12345678901234567890", "12345678901234567890", "12345678901234567890"},
  238  
  239  	// Float
  240  	{"0.", "0", "0"},
  241  	{"-0.0", "0", "0"},
  242  	{"10.0", "10", "10"},
  243  	{"2.1", "2.1", "21/10"},
  244  	{"-2.1", "-2.1", "-21/10"},
  245  	{"1e9999", "1e+9999", "0x.f8d4a9da224650a8cb2959e10d985ad92adbd44c62917e608b1f24c0e1b76b6f61edffeb15c135a4b601637315f7662f325f82325422b244286a07663c9415d2p+33216"},
  246  	{"1e-9999", "1e-9999", "0x.83b01ba6d8c0425eec1b21e96f7742d63c2653ed0a024cf8a2f9686df578d7b07d7a83d84df6a2ec70a921d1f6cd5574893a7eda4d28ee719e13a5dce2700759p-33215"},
  247  	{"2.71828182845904523536028747135266249775724709369995957496696763", "2.71828", "271828182845904523536028747135266249775724709369995957496696763/100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"},
  248  	{"0e9999999999", "0", "0"},  // issue #16176
  249  	{"-6e-1886451601", "0", "0"}, // issue #20228
  250  
  251  	// Complex
  252  	{"0i", "(0 + 0i)", "(0 + 0i)"},
  253  	{"-0i", "(0 + 0i)", "(0 + 0i)"},
  254  	{"10i", "(0 + 10i)", "(0 + 10i)"},
  255  	{"-10i", "(0 + -10i)", "(0 + -10i)"},
  256  	{"1e9999i", "(0 + 1e+9999i)", "(0 + 0x.f8d4a9da224650a8cb2959e10d985ad92adbd44c62917e608b1f24c0e1b76b6f61edffeb15c135a4b601637315f7662f325f82325422b244286a07663c9415d2p+33216i)"},
  257  }
  258  
  259  func TestString(t *testing.T) {
  260  	for _, test := range stringTests {
  261  		x := val(test.input)
  262  		if got := x.String(); got != test.short {
  263  			t.Errorf("%s: got %q; want %q as short string", test.input, got, test.short)
  264  		}
  265  		if got := x.ExactString(); got != test.exact {
  266  			t.Errorf("%s: got %q; want %q as exact string", test.input, got, test.exact)
  267  		}
  268  	}
  269  }
  270  
  271  // ----------------------------------------------------------------------------
  272  // Support functions
  273  
  274  func val(lit string) Value {
  275  	if len(lit) == 0 {
  276  		return MakeUnknown()
  277  	}
  278  
  279  	switch lit {
  280  	case "?":
  281  		return MakeUnknown()
  282  	case "true":
  283  		return MakeBool(true)
  284  	case "false":
  285  		return MakeBool(false)
  286  	}
  287  
  288  	if i := strings.IndexByte(lit, '/'); i >= 0 {
  289  		// assume fraction
  290  		a := MakeFromLiteral(lit[:i], token.INT, 0)
  291  		b := MakeFromLiteral(lit[i+1:], token.INT, 0)
  292  		return BinaryOp(a, token.QUO, b)
  293  	}
  294  
  295  	tok := token.INT
  296  	switch first, last := lit[0], lit[len(lit)-1]; {
  297  	case first == '"' || first == '`':
  298  		tok = token.STRING
  299  		lit = strings.Replace(lit, "_", " ", -1)
  300  	case first == '\'':
  301  		tok = token.CHAR
  302  	case last == 'i':
  303  		tok = token.IMAG
  304  	default:
  305  		if !strings.HasPrefix(lit, "0x") && strings.ContainsAny(lit, "./Ee") {
  306  			tok = token.FLOAT
  307  		}
  308  	}
  309  
  310  	return MakeFromLiteral(lit, tok, 0)
  311  }
  312  
  313  var optab = map[string]token.Token{
  314  	"!": token.NOT,
  315  
  316  	"+": token.ADD,
  317  	"-": token.SUB,
  318  	"*": token.MUL,
  319  	"/": token.QUO,
  320  	"%": token.REM,
  321  
  322  	"<<": token.SHL,
  323  	">>": token.SHR,
  324  
  325  	"&": token.AND,
  326  	"|": token.OR,
  327  	"^": token.XOR,
  328  	"&^": token.AND_NOT,
  329  
  330  	"==": token.EQL,
  331  	"!=": token.NEQ,
  332  	"<": token.LSS,
  333  	"<=": token.LEQ,
  334  	">": token.GTR,
  335  	">=": token.GEQ,
  336  }
  337  
  338  func panicHandler(v *Value) {
  339  	switch p := recover().(type) {
  340  	case nil:
  341  		// nothing to do
  342  	case string:
  343  		*v = MakeString(p)
  344  	case error:
  345  		*v = MakeString(p.Error())
  346  	default:
  347  		panic(p)
  348  	}
  349  }
  350  
  351  func doOp(x Value, op token.Token, y Value) (z Value) {
  352  	defer panicHandler(&z)
  353  
  354  	if x == nil {
  355  		return UnaryOp(op, y, 0)
  356  	}
  357  
  358  	switch op {
  359  	case token.EQL, token.NEQ, token.LSS, token.LEQ, token.GTR, token.GEQ:
  360  		return MakeBool(Compare(x, op, y))
  361  	case token.SHL, token.SHR:
  362  		s, _ := Int64Val(y)
  363  		return Shift(x, op, uint(s))
  364  	default:
  365  		return BinaryOp(x, op, y)
  366  	}
  367  }
  368  
  369  // ----------------------------------------------------------------------------
  370  // Other tests
  371  
  372  var fracTests = []string{
  373  	"0",
  374  	"1",
  375  	"-1",
  376  	"1.2",
  377  	"-0.991",
  378  	"2.718281828",
  379  	"3.14159265358979323e-10",
  380  	"1e100",
  381  	"1e1000",
  382  }
  383  
  384  func TestFractions(t *testing.T) {
  385  	for _, test := range fracTests {
  386  		x := val(test)
  387  		// We don't check the actual numerator and denominator because they
  388  		// are unlikely to be 100% correct due to floatVal rounding errors.
  389  		// Instead, we compute the fraction again and compare the rounded
  390  		// result.
  391  		q := BinaryOp(Num(x), token.QUO, Denom(x))
  392  		got := q.String()
  393  		want := x.String()
  394  		if got != want {
  395  			t.Errorf("%s: got quotient %s, want %s", x, got, want)
  396  		}
  397  	}
  398  }
  399  
  400  var bytesTests = []string{
  401  	"0",
  402  	"1",
  403  	"123456789",
  404  	"123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890",
  405  }
  406  
  407  func TestBytes(t *testing.T) {
  408  	for _, test := range bytesTests {
  409  		x := val(test)
  410  		bytes := Bytes(x)
  411  
  412  		// special case 0
  413  		if Sign(x) == 0 && len(bytes) != 0 {
  414  			t.Errorf("%s: got %v; want empty byte slice", test, bytes)
  415  		}
  416  
  417  		if n := len(bytes); n > 0 && bytes[n-1] == 0 {
  418  			t.Errorf("%s: got %v; want no leading 0 byte", test, bytes)
  419  		}
  420  
  421  		if got := MakeFromBytes(bytes); !eql(got, x) {
  422  			t.Errorf("%s: got %s; want %s (bytes = %v)", test, got, x, bytes)
  423  		}
  424  	}
  425  }
  426  
  427  func TestUnknown(t *testing.T) {
  428  	u := MakeUnknown()
  429  	var values = []Value{
  430  		u,
  431  		MakeBool(false), // token.ADD ok below, operation is never considered
  432  		MakeString(""),
  433  		MakeInt64(1),
  434  		MakeFromLiteral("''", token.CHAR, 0),
  435  		MakeFromLiteral("-1234567890123456789012345678901234567890", token.INT, 0),
  436  		MakeFloat64(1.2),
  437  		MakeImag(MakeFloat64(1.2)),
  438  	}
  439  	for _, val := range values {
  440  		x, y := val, u
  441  		for i := range [2]int{} {
  442  			if i == 1 {
  443  				x, y = y, x
  444  			}
  445  			if got := BinaryOp(x, token.ADD, y); got.Kind() != Unknown {
  446  				t.Errorf("%s + %s: got %s; want %s", x, y, got, u)
  447  			}
  448  			if got := Compare(x, token.EQL, y); got {
  449  				t.Errorf("%s == %s: got true; want false", x, y)
  450  			}
  451  		}
  452  	}
  453  }
  454  
  455  func BenchmarkStringAdd(b *testing.B) {
  456  	for size := 1; size <= 65536; size *= 4 {
  457  		b.Run(fmt.Sprint(size), func(b *testing.B) {
  458  			b.ReportAllocs()
  459  			n := int64(0)
  460  			for i := 0; i < b.N; i++ {
  461  				x := MakeString(strings.Repeat("x", 100))
  462  				y := x
  463  				for j := 0; j < size-1; j++ {
  464  					y = BinaryOp(y, token.ADD, x)
  465  				}
  466  				n += int64(len(StringVal(y)))
  467  			}
  468  			if n != int64(b.N)*int64(size)*100 {
  469  				b.Fatalf("bad string %d != %d", n, int64(b.N)*int64(size)*100)
  470  			}
  471  		})
  472  	}
  473  }
  474  

View as plain text